Het leveren van schrobzuigmachines Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Het leveren van schrobzuigmachines Rotterdam

De onderhavige opdracht in deze aanbesteding van de gemeente Rotterdam heeft samengevat betrekking op het vinden van de juiste leverancier voor het leveren van schrobzuigmachines voor de gemeente. De aanbestedende dienst beoogt derhalve met deze opdracht door middel van een raamovereenkomst één leverancier te contracteren. De aanbesteding betreft de levering van schrobzuigmachines. Correctief en preventief
onderhoud maakt tevens onderdeel uit van de scope van deze aanbesteding. De afdeling Vervoer & Materieel wenst echter het onderhoud zoveel mogelijk in haar werkplaatsen zelf uit te voeren, waardoor het onderhoud snel kan worden afgehandeld. Als gunningscriterium wordt gehanteerd de economisch meest voordelige inschrijving. 
De specificaties van de opdracht zijn dusdanig vastgesteld dat het gunningscriterium ‘beste
prijs-kwaliteitsverhouding’ naar de mening van de aanbestedende dienst passend is.

Het gaat bij deze aanbesteding om maximaal vier zogenaamde “ride-on” machines gedurende de looptijd van de opdracht. De afname van achterloop schrobzuigmachines is op dit moment niet voorzien. De eventuele aanschaf van achterloop schrobzuigmachines kunnen in de toekomst wel benodigd zijn, waardoor deze onderdeel uitmaken van de scope van deze aanbesteding. Let op: het betreft een inschatting van de af te nemen aantallen. Ondernemer(s) kunnen aan deze inschatting geen enkel recht ontlenen. De initiële duur van de raamovereenkomst bedraagt twee  jaar. De aanvangsdatum van de raamovereenkomst ligt naar verwachting op 1 december 2020 met als uiterlijke expiratiedatum 30 november 2022.
De aanbestedende dienst kan de raamovereenkomst twee keer verlengen, telkens voor een periode van één jaar. Op alle eventuele verlengingen zijn alle bepalingen en voorwaarden van de raamovereenkomst onverkort van toepassing.

Bron: Tenderned 4 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/202019

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *