Video en fotografie – Aanbestedingsnieuws

Video en fotografie

Foto: Pexels.com

Op dit moment maakt de aanbestedende dienst (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) regelmatig gebruik van meerdere externe leveranciers die video- en fotografieproducties leveren voor haar communicatiewerkzaamheden.
Deze samenwerkingen lopen ten einde. Aanbestedende dienst heeft behoefte aan een leverancier die inspireert en verrast. De leverancier onderscheidt zich door haar vooruitstrevendheid en innovatiekracht. Zij is er net zoals aanbestedende dienst van overtuigd dat er meer bereikt kan worden door grenzen te verleggen. Vindingrijkheid, doordachtheid, ondernemingszin en het
zoeken van verbinding zijn daarbij essentiële waarden.

De aanbestedende dienst is op zoek naar één leverancier die video- en fotografieproducties voor zowel in- en extern en on- en offline gebruik kan produceren en leveren. Naast het maken van foto’s, beroepenvideo’s, het vastleggen en faciliteren van een toespraak van een bepaald persoon, gaat het ook over bijvoorbeeld het opnemen en registreren en het faciliteren van (streaming) bijeenkomsten die door de aanbestedende dienst worden georganiseerd. Onder faciliteren verstaat aanbestedende dienst het leveren en technische ondersteunen van audio en video met bijbehorende middelen. In 2021 zijn er vier streaming bijeenkomsten geweest. Tijdens evenementen, speciale gelegenheden en tijdens de opnames van de beroepenvideo’s dienen er foto’s gemaakt te worden van zowel mensen als sfeerimpressies. Deze foto’s kunnen ingezet worden door het huidige DTP & Vormgevingsbureau van de aanbestedende dienst ten behoeve van de uitingen van aanbestedende dienst. Op dit moment heeft aanbestedende dienst circa 450 beroepenfilmpjes op YouTube (zie youtube.com/user/SBBchannel) staan en op KiesMBO.nl.
Deze beroepenfilmpjes zijn in de periode voor en tijdens COVID-19 gemaakt tussen 2017 en 2021. Aanbestedende dienst verwacht de komende vier jaar een deel of alle beroepenvideo’s te gaan vervangen. Dit heeft alles te maken met het nieuwe normaal onder invloed van de COVID-19 epidemie, die ook impact heeft op het herzien van al het beeld en videomateriaal. Denk aan meer afstand houden, wel of geen mondkapjes en op afstand werken. Dit zal niet direct een revisieslag tot gevolg hebben, maar de kans is groot dat er in de loop van de raamovereenkomst nieuwe denkbeelden ontstaan die maken dat er nieuw video en beeldmateriaal gemaakt moet worden. Dit zal uiteraard gefaseerd plaats gaan vinden. Daarbij is er jaarlijks onderhoud op de beroepsvideo’s noodzakelijk. Bestaande video’s krijgen dan kleine cosmetische aanpassingen zoals aanpassing
van tekst in beeld en/of stukjes video eruit knippen. De duur van deze beroepenvideo’s kan variëren.  Aanbestedende dienst levert een beroepsomschrijving aan met een basis script, de locatie, de opname datum, de naam van het (leer)bedrijf, de praktijkopleider en student. Inschrijver draagt zorg voor de verdere invulling van de beroepenvideo’s conform het format en basis script. Aanbestedende dienst heeft de ervaring dat deze projectbegeleiding voor inschrijver gemiddeld vier uur in beslag neemt per beroepenvideo. Daarnaast is er behoefte aan video- en fotomateriaal voor de verschillende platformen van
aanbestedende dienst. Denk aan KiesMBO.nl, Stagemarkt.nl, Leerbanenmarkt.nl en S-bb.nl. Een aantal keer per jaar organiseert aanbestedende dienst een bijeenkomst in het land (vóór COVID-19) voor alle circa 700 SBB werknemers op een congreslocatie. Denk aan een discussie op een podium, een speech, een optreden van een artiest, borrel en eten. Tijdens COVID-19 heeft dit online (streaming) plaatsgevonden vanuit een studio en vanuit het pand van aanbestedende dienst in Zoetermeer.
Het komt voor (op dit moment in coronatijd) dat een directielid/projectleider van aanbestedende dienst de collega’s (intern of extern) wil toespreken. Dit dient opgenomen en vastgelegd te worden waarna het vervolgens gedeeld kan worden onder en uitgedragen kan worden door de teammanagers. Denk aan de kick-off van een project. In de praktijk komt het voor dat deze video op het kanaal van aanbestedende dienst op Youtube gedeeld wordt. Met betrekking tot de omvang van de opdracht kunnen de volgende bedragen verstrekt worden:
Video- en fotografieproducties €120.000,-
Beroepenvideo’s €280.000,-


Het doel van de aanbesteding is te komen tot een Raamovereenkomst met één opdrachtnemer. De raamovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar met de mogelijkheid voor de aanbestedende dienst om éénzijdig tegen gelijkblijvende voorwaarden tweemaal te verlengen voor een duur van één jaar. De verwachte ingangsdatum van de raamovereenkomst is 3 januari
2022. De opdracht wordt in de markt gezet op basis de Aanbestedingswet 2012 waarbij gebruik gemaakt wordt van de Europese openbare aanbestedingsprocedure. 

Bron: Tenderned woensdag 22 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/238791

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *