Hard- en software en projectiesysteem schietbanen Politie – Aanbestedingsnieuws

Hard- en software en projectiesysteem schietbanen Politie

Foto: Pexels.com

De opdracht in deze openbare aanbesteding bestaat uit het leveren van een oplossing op het gebied van de hard- en software
voor de schietbanen van de Politie ten behoeve van onderwijs (toets/lesprogramma’s).
De Politie zoekt een oplossing voor het vraagstuk voor soft- en hardware op schietbanen ten behoeve van schietonderwijs (toets/lesprogramma’s). Uitgangspunt: op alle schietbanen uniforme voorzieningen, toekomst-proof (dat betekent meeverend met en anticiperend op de gevraagde flexibiliteit en de behoefte van het schietonderwijs), met uniforme werk- en beheerprocessen en gebruiksprotocollen, waarbij de veiligheid maximaal is geborgd. Schietbanen worden deels in eigen beheer (remote beheer), deels uitbesteed (via onderhouds-en beheercontracten, remote beheer) ingericht. De Politie koopt, na de POP-fase en aanbesteding, de best passende bestaande hard- en software applicaties voor onderwijs op het gebied van schietvaardigheden met passende hardware, centraal ingericht voor alle schietbanen; met software in remote beheer. De opdracht is verder vorm gegeven in het Programma van Eisen. Aan
deze eisen dient te worden voldaan gedurende de uitvoering van de opdracht. De gecontracteerde leverancier wordt verantwoordelijk voor levering, onderhoud en het functioneren van de afgenomen hardware, software en bijbehorende zaken voor de looptijd van tien jaar per schietbaan vanaf acceptatie door de Politie.

De Politie koopt de best passende, bestaande software voor onderwijs op het gebied van schietvaardigheden met passende hardware, centraal ingericht voor alle schietbanen van de Politie met software in remote beheer.
De stakeholders van schietbanen, zowel tijdens het project als bij de uitvoering/ realisatie, zijn (geschatte aantallen):
• Alle baancommandanten van de schietbanen (450)
• Alle (eind)gebruikers van de schietbanen (40.500)
• Alle gebouweigenaren, (schietbaan)beheerders en coördinatoren van de schietbanen (250)
• Sector Huisvesting/Team Ruimtemanagement (25)
• Sector Huisvesting/Team Technisch Beheer (5)
• ICT/IV/IM organisatie van de Politie (25)
• PDC (Dienst Verwerving) (5)
• Leveranciers van hard en software voor onderwijs van schietbanen (7)

De hardware, software en bijbehoren kunnen binnen de raamovereenkomst éénmaal per schietbaan worden afgenomen (vervanging als gevolg van correctief onderhoud uitgezonderd) waarbij een looptijd geldt van drie jaar met een optie tot verlenging door de Politie voor driemaal twee jaar met hierna nog één jaar. Deze maximale looptijd waar binnen nieuwe hardware, software en bijbehoren kunnen worden besteld, is daarmee tien jaar. De gecontracteerde leverancier wordt verantwoordelijk voor levering, onderhoud en het functioneren van de afgenomen hardware, software en bijbehorende zaken voor de looptijd van tien jaar per schietbaan vanaf Acceptatie door de Politie. Dit onderhoud kan door de Politie jaarlijks worden opgezegd. Daardoor loopt de raamovereenkomst ten langste af wanneer de laatst geleverde hardware, software en bijbehorende zaken elf jaar oud is geworden. De looptijd is langer dan gebruikelijk. De reden hiervoor is dat de realisatie tijd zeer lang
(gefaseerd) is (minimaal twee jaar) en de levensduur van een schietbaan vervolgens evenzeer zeer lang is. Dit betekent dat bijvoorbeeld bij een korte looptijd (van bijvoorbeeld vier jaar) van de raamovereenkomst de laatste schietbaan wellicht recent is geïmplementeerd, terwijl dan de eerst geïmplementeerde schietbaan weer vervangen wordt volgens de nieuw uitgevoerde
aanbesteding. Op soortgelijke wijze is een korte looptijd niet bevorderlijk voor een uniforme werkwijze en gebruiks- en beheerprotocollen op alle schietbanen (terwijl dit voor de opleiding wel gewenst is) wat weer een negatieve invloed heeft op de veiligheid van politiemedewerkers. De verwachte ingangsdatum van de raamovereenkomst is 1 februari 2022. Gelet op de afhankelijkheid van het primaire proces van de Politie van de aangeboden producten, hecht de Politie eraan een Proof of Product (PoP) uit te laten voeren voor een zespunts schietbaan. De Politie gunt de opdracht volgens het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned woensdag 22 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/238842

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *