Vervanging vrachtauto’s militaire muziekkapel – Aanbestedingsnieuws

Vervanging vrachtauto’s militaire muziekkapel

Foto: © defensie.nl

De opdracht in deze aanbesteding betreft het sluiten van één overeenkomst voor de levering van de voertuigen en
één raamovereenkomst voor het all-in onderhoud gedurende tien jaar van de voertuigen met een en dezelfde leverancier (opdrachtnemer).
Aanbestedende dienst en opdrachtgever is het Defensie Ondersteuningcommando. Deze  is verantwoordelijk voor alle ondersteuning/dienstverlening die niet direct verbonden zijn aan een wapensysteem. Voor meer informatie over
het Ministerie van Defensie en het DOSCO is de website www.defensie.nl te raadplegen. Het DOSCO werkt samen met de Operationele Commando’s (Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee), de Defensie Materieel Organisatie en partners buiten Defensie.

De omvang van de levering is:

  • 3x Vrachtauto 130kN 6×2 Muziektransport
  • 2x Vrachtauto 130kN 6×2 inclusief vangmuilkoppeling Muziektransport
  • 1x Middenasaanhangwagen 120kN Muziektransport
  • All-in onderhoudscontract inclusief banden gedurende 10 jaar ingaande na levering van het laatste voertuig.

De functionele en/of technische eisen voor de uitvoering van de opdracht zijn omschreven in het Programma van Eisen.
De inschrijver moet er voor zorgen dat er geen misverstand kan ontstaan over de aanbieding in relatie tot de aangeboden prijs. De levertijd van de voertuigen is  uiterlijk 18 maanden na contractondertekening.  Dit is tevens een Knock-out eis. De aanbestedende dienst gunt de opdracht aan de inschrijver met de economisch meest
voordelige Inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt op de volgende manier bepaald:
beste prijs-kwaliteitsverhouding volgens de methode Gunnen op Waarde. 

Bron: Tenderned woensdag 15 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/238197

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *