Europa Decentraal over Omzetting Schone voertuigen Richtlijn – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Europa Decentraal over Omzetting Schone voertuigen Richtlijn

Europa Decentraal heeft een bericht over de herziening van de Duurzame Wegvoertuigen Richtlijn. Die ziet specifiek op overheidsinkopen toe. Decentrale overheden moeten aan strengere milieueisen voldoen bij het inkopen van voertuigen. Dat volgt uit Richtlijn 2019/1161 inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen, ook wel bekend als de Clean Vehicles Directive. De herziene richtlijn is op 2 augustus 2021 in werking getreden en wijzigt daarmee de oude Richtlijn 2009/33/EG.

De richtlijn is op zichzelf niet veel nieuws, wel belangrijk is dat de datum van omzetting 2 augustus 2021 is, we zijn dus al voorbij de implementatiedeadline. Dat betekent dat bij overheidsopdrachten de regelingen van de richtlijn moeten worden uitgevoerd. De vereiste aantallen schone of emissievrije voertuigen moeten op TenderNed. worden gemeld. Aanbestedende diensten moeten volgens Europa Decentraal het totale aantal voertuigen dat binnen het toepassingsgebied van de wijzigingsrichtlijn (en daarmee van de regeling) valt, aangeven.

Bron:

Gewijzigd beleid voor inkoop van schone wegvoertuigen: herziene Clean Vehicles Directive legt strengere milieueisen op – Europa decentraal

Date of document: 20/06/2019; datum van ondertekening
Date of effect: 01/08/2019; in werking datum publicatie +20 zie art 3

Date of transposition: 02/08/2021; zie art. 2.1Date of end of validity: No end date

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *