Vervanging Stolperbasculebrug – provincie Noord-Holland – Aanbestedingsnieuws

Vervanging Stolperbasculebrug – provincie Noord-Holland

Foto: Google Streetview

De Stolperbasculebrug heeft een belangrijke regionale en lokale functie als kruising over het Noordhollandsch kanaal. De brug dateert uit 1936 en is aan vervanging toe. De brug heeft al langere tijd intensief onderhoud nodig om te blijven functioneren. De huidige onderhoudsstaat van de brug is op verschillende onderdelen, met name het val en de installatie, matig tot slecht. Verder is het wegprofiel op de brug te smal voor vrachtverkeer dat elkaar moet passeren en voldoet de brug niet meer aan de
Machinerichtlijn. De constructieve veiligheid van de Stolperbasculebrug is kritisch. Uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie
(RI&E) blijken er diverse risico’s aanwezig in het kader van de Machinerichtlijn. Daarnaast heeft de provincie Noord-Holland ook ambities op het gebied van duurzaam en circulair bouwen. Om deze redenen is besloten dat verbreding, verduurzaming en veilig inrichten inclusief aangrenzende (vaar)weginfrastructuur noodzakelijk is. De nieuwe Stolperbrug wordt gebouwd ten noorden van de bestaande Stolperbasculebrug. De bestaande brug wordt geamoveerd na ingebruikname van de nieuwe brug. Dit levert in de tijdelijke situatie uitdagingen op in het kader van de Machinerichtlijn. De naastgelegen rotonde aan de westzijde en toeleidende wegen moeten op de nieuwe brug worden aangesloten. De doelstelling voor de realisatie van het project Stolperbrug is als volgt:
– Het vervangen van de Stolperbasculebrug over het Noordhollandsch kanaal. De nieuwe Stolperbrug dient een ophaalbrug te zijn, geoptimaliseerd naar het huidige gebruik, en die voldoet aan wet- en regelgeving, provinciale standaarden en op afstand bedienbaar is via de 24uurs bediencentrale.
De scope van de opgave bestaat o.a. uit de volgende elementen:
– het bouwen van een nieuwe ophaalbrug ten noorden van de bestaande Stolperbasculebrug, inclusief de nautische voorziening ‘remming- en geleidewerk’, en bediening op afstand vanuit de 24uurs bediencentrale te Heerhugowaard;
– het verplaatsen van de rotonde aan de westzijde in noordelijke richting;
– het aanpassen van de toeleidende wegen en fietspaden aan de oostzijde;
– het amoveren van de bestaande Stolperbasculebrug en andere objecten zonder functie.

Na zorgvuldige afweging heeft aanbesteder gekozen voor een geïntegreerd contract op basis van de UAV-GC 2005. De gecontracteerde ondernemer krijgt de ruimte volgens de D&C principes: het ontwerp en de uitvoering zelf te optimaliseren en innovaties toe te passen. Ook draagt de gecontracteerde onderneming verantwoordelijkheid om te bepalen welke werkzaamheden genoodzaakt zijn om de opdracht goed uit te voeren. Aanbesteder volgt een Europese aanbesteding volgens
de niet-openbare procedure. In deze aanbestedingsprocedure worden ten eerste, op basis van de aanmeldingen, gegadigden
geselecteerd. De geselecteerde gegadigden wordt vervolgens gevraagd een inschrijving te doen overeenkomstig de offerteaanvraag. De aanbesteder gunt een opdracht op grond van de naar het oordeel van de aanbesteder economisch
meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving zal worden vastgesteld op basis van het criterium beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 15 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/285399

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *