levering van 22 ambulancevoertuigen GGD Flevoland – Aanbestedingsnieuws

levering van 22 ambulancevoertuigen GGD Flevoland

Foto: Pixabay.com

De GGD Flevoland zal als penvoerder optreden voor een Europese Aanbesteding voor de levering van ambulancevoertuigen ten behoeve van GGD Flevoland, afdeling Regionale ambulancevoorziening en Regio Gooi en Vechtstreek, ten behoeve van Regionale ambulancevoorziening Gooi en Vechtstreek.

In de huidige situatie heeft de aanbestedende dienst een overeenkomst voor levering van ambulancevoertuigen. Voornoemde overeenkomst voor levering van ambulancevoertuigen eindigt in 2022 na levering van de laatste afroep. Het doel van deze aanbesteding is het selecteren en contracteren van één opdrachtnemer waarmee een overeenkomst wordt gesloten voor de levering van nieuwe ambulancevoertuigen  die aansluit bij het Programma van Eisen.

De overeenkomst wordt gesloten tussen de te contracteren opdrachtnemer en elke individuele opdrachtgever, dit alles tegen een voor de aanbestedende dienst, versterkt door de samenwerking, een zo gunstig mogelijke prijs-kwaliteitsverhouding.
De indeling van de ambulancevoertuigen wordt beschreven in het Programma van Eisen

Het ambulancevoertuig, als bedoeld in de NEN-EN 1789:2020, is een gemotoriseerd voertuig waarmee 4 personen, inclusief de chauffeur, vervoerd kunnen worden. Het voertuig wordt, ten behoeve van de ambulancezorg, uitgerust overeenkomstig de
specificatie in het Programma van Eisen. Het Ambulancevoertuig dient in staat te zijn gedurende de economische levensduur
achtereen de vereiste functionaliteit te leveren. De aanbestedende dienst heeft ten behoeve van deze aanbesteding en haar budgettaire toelaatbaarheid een maximum totaalprijs vastgesteld van €155.000,- exclusief BTW en exclusief BPM per ambulancevoertuig.

De aanbestedende dienst streeft ernaar de overeenkomst in werking te laten treden per 1 mei 2023. De overeenkomst die wordt aangegaan betreft de levering (rij – en gebruiksklaar) van in beginsel tweeëntwintig ambulancevoertuigen met een optie om de overeenkomst te verlengen met de levering van tien voertuigen verdeeld over de jaren 2026 t/m 2028.

Bron: Tenderned zondag 15 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/285320

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *