Vernieuwing toegangsbeheersysteem Almere – Aanbestedingsnieuws

Vernieuwing toegangsbeheersysteem Almere

Foto: Gemeente Almere

Almere is volop in beweging: de stad staat aan de vooravond van een schaalsprong en heeft te maken met grote, urgente maatschappelijke opgaves zoals geschetst in Almere 2.0: stad met toekomst. Digitalisering, de inzet van nieuwe technologie en data bieden kansen om deze maatschappelijke opgaves aan te pakken, de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren en bestaande processen in de gemeente optimaliseren en vernieuwen. Om alle nieuwe projecten en programma’s over digitalisering in goede banen te leiden, is een strategie ontwikkeld die richting geeft aan de opgaven die de gemeente moet realiseren, samen met inwoners, ondernemers en bezoekers.

Het doel van deze aanbesteding van de gemeente Almere is om een IT-dienst af te nemen waarmee IAM-processen (Identity & Access management) worden ondersteund, efficiënter worden uitgevoerd en die kan meebewegen met toekomstige
ontwikkelingen en veranderende behoeften van de gemeente. De wens is om te komen tot een samenwerking met een volwaardige partner waarmee we een volledig ingerichte IAM-applicatie implementeren die voldoet aan de belangrijkste
vereisten. Daarnaast moet de applicatie flexibel en wendbaar zijn, waarmee we aantoonbaar compliant zijn en we als organisatie voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Voor een verdere uitwerking van de minimale eisen en wensen zie het Programma van Eisen bij de aanbestedingsdocumenten.

Deze aanbesteding richt zich op de totstandkoming van een overeenkomst (geen raamovereenkomst) voor implementatie-, licentie- en supportovereenkomst voor een IAM-systeem. Looptijd van de overeenkomst is inclusief verlengingen tien jaar, met na vier jaar een jaarlijkse opzeggingsmogelijkheid van de gemeente. De gemeente volgt met deze aanbesteding een openbare procedure. De gemeente hanteert als gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 4 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/312101

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 5 oktober 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *