Levering foerage Stichting Natuurstad Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Levering foerage Stichting Natuurstad Rotterdam

Kinderboerderij Rotterdam. Foto: Google Streetview

Op 13 juli 2023 is door Natuurstad een marktconsultatie ‘Foerage’ gepubliceerd. Met deze marktconsultatie beoogde Natuurstad onder andere inzichten te krijgen in de mogelijkheden in de huidige markt en de prijzen, om vanuit dit punt verdere keuzes te maken voor een mogelijke aanbestedingsprocedure en de vorm. De uitkomst van de marktconsultatie heeft geleid tot deze Europese openbare aanbesteding.

Natuurstad stimuleert duurzaam denken en handelen in Rotterdam door middel van recreatie, educatie en participatie. Op acht  kinderboerderijen en veertien (school)tuinen ontdekken en leren bezoekers over de natuur, het milieu en duurzaamheid. In deze tijd van verstedelijking en digitalisering wordt de afstand tot de natuur groter. De mens is zich steeds minder bewust van de afhankelijkheid van de natuur. Kennis en waardering van milieu en natuur vormt de basis voor gezond en duurzaam gedrag en draagt bij aan het welbevinden van Rotterdammers. De medewerkers van Natuurstad bieden leerzame belevenissen met plant, dier en milieu. Op 25 hectare groen, verspreid over de hele stad, bereiken de bijna 100 medewerkers en ruim 100 vrijwilligers jaarlijks ruim 1.000.000 bezoekers, waaronder 50.000 leerlingen. Natuurstad beoogt met deze aanbesteding en de daaruit voortvloeiende overeenkomst om een meerjarige raamovereenkomst te sluiten met één opdrachtnemer die voorziet in de behoefte om onverpakt diervoer en onverpakt bodembedekkingsmateriaal op de juiste plaats en tijd bij de diverse locaties van Natuurstad geleverd te krijgen. Hierbij dient oog te zijn voor milieu, dierenwelzijn en duurzaamheid. Het gewenste assortiment en kwaliteit wat in ieder geval geleverd dient te worden betreft:
– Weidehooi – vrij van stof, schimmel en Jakobskruiskruid
– Kuilgras
– Tarwestro

De behoefte aan foerage is dynamisch. De omvang van de opdracht naar de toekomst toe is voor alle acht de
huidige locaties bij elkaar geraamd op ca. gemiddeld €65.000,- (exclusief btw) per jaar. Er is sprake van een raamovereenkomst met een initiële looptijd van vierentwintig maanden met de mogelijkheid de overeenkomst tweemaal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens vierentwintig maanden, maar niet langer dan dat de raming is bereikt. De eerste verlengingsperiode van 24 maanden vindt automatisch plaats, voor de tweede verlengingsperiode is wederzijdse instemming nodig. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure.

Bron: Tenderned woensdag 4 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/311994

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 5 oktober 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *