Vernieuwbouw Norbertus Gertrudis Lyceum Roosendaal – Aanbestedingsnieuws

Vernieuwbouw Norbertus Gertrudis Lyceum Roosendaal

Impressie: © OMO

Het Norbertus Gertrudis Lyceum te Roosendaal is ontstaan na een samenvoeging van twee scholen. De eerste gebouwen van het lyceum stammen uit 1925 en hebben een monumentale status. Door de jaren heen is het schoolgebouw organisch gegroeid, waardoor de samenhang tussen de onderdelen mist en de looplijnen lang zijn. Het lyceum heeft behoefte aan een effectief en no-nonsense onderwijsgebouw waarin het leren centraal staat en dat aansluit op haar onderwijsvisie. Een flexibel en multifunctioneel gebouw aanpasbaar aan de behoeften van de tijdgeest.

Er is gekozen om alle uitbreidingen grotendeels te slopen. Achter de historische basis wordt de uitbreiding gerealiseerd. De school kent straks verschillende sferen en plekken die aansluiten bij de vernieuwende en toekomstbestendig manier van lesgeven. De smalle doodlopende gangen worden vervangen door een ruime doorlopende routing. Net als het oorspronkelijke deel, sluit de uitbreiding symmetrisch aan, zodat het nieuwe en het bestaande gebouw elkaar versterken. De symmetrie en de nieuwe assenstructuur zorgen voor rust en harmonie in de plattegronden die logisch zijn geordend op basis van de vijf domeinen van de school, kleinschalig en ieder met een eigen herkenbare identiteit. Kunst van leerlingen binnen het cultuurdomein wordt niet alleen zichtbaar op verschillende plekken in de school, ook buiten komt hier letterlijk een podium voor op het nieuwe entreeplein. Dit plein versterkt de aansluiting met het groene karakter van de locatie en verbindt de school en de sporthallen met de sportvelden. Het sportgebouw is aangesloten op de aula en heeft een eigen entree zodat deze ook buiten schooltijd (door derden) te gebruiken is. Bij de inrichting van het plein en de opbouw van de gevel staat de symmetrische opzet eveneens centraal.

Doel van de aanbesteding is om per perceel te komen tot een geschikte partij die deze opdracht op een goede manier kan uitvoeren, binnen het gestelde budget en de planning.  De opdracht is verdeeld in 3 percelen. Opdrachtgever vindt het belangrijk dat diverse partners separaat een aanbieding doen. De uitvoerende partij van perceel 1 heeft de coördinatieplicht over de uitvoerende partijen van perceel 2 en 3. Hiervoor zal een separate coördinatieovereenkomst worden gesloten.
Perceel 1: Bouwkundig, constructief en terrein:
De werkzaamheden voor perceel 1 bestaan in hoofdzaak uit de volgende activiteiten:
– Sloop van de niet-monumentale gebouwdelen;
– Sloop van een gedeelte van bouwdeel 5 en 7;
– Gedeeltelijke renovatie van het monument;
– De bouwkundige en constructieve realisatie van de nieuwbouw;
– Realiseren van het nieuwe buitenterrein, te denken aan: nieuwe grasvelden, omheiningen, bestratingen, wegen, stallingen, parkeerplaatsen, beplantingen zoals struiken en bomen.
Perceel 2: W-installaties:
De werkzaamheden voor perceel 2 bestaan in hoofdzaak uit de volgende activiteiten:
– Werkzaamheden met betrekking tot de W-installaties voor de nieuwbouw, het monument en het buitenterrein;
Perceel 3:  E- installaties:
De werkzaamheden voor perceel 3 bestaan in hoofdzaak uit de volgende activiteiten:
– Werkzaamheden met betrekking tot de E-installaties voor de nieuwbouw, het monument en het buitenterrein;

De aanbestedende dienst (vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Tilburg, (OMO)  kiest bij deze aanbesteding voor de Europese niet-openbare procedure. De aanbestedende dienst heeft het voornemen om per perceel een inschrijver te selecteren. Het gunningcriterium op grond waarvan uiteindelijk wordt bepaald aan welke gegadigde gegund wordt, is  de beste prijs-kwaliteitsverhouding  (BKPV).

Bron: Tenderned woensdag 22 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264827

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *