Afdrukapparatuur, Beheer- en Printspoolersoftware – Openbaar VO Tilburg – Aanbestedingsnieuws

Afdrukapparatuur, Beheer- en Printspoolersoftware – Openbaar VO Tilburg

Picture: pixabay.com

Onder de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg (SOVOT) vallen het Beatrix College, het Koning Willem II College en (een belangrijk deel van) het Reeshof College. Het doel van deze aanbesteding is om één leverancier te contracteren voor de levering van afdrukapparatuur, bijbehorende software en het onderhoud hierop. Op dit moment maakt opdrachtgever gebruik van afdrukapparatuur van verschillende merken en leveranciers (Canon en Konica Minolta).

De looptijd van de nieuw te sluiten overeenkomst bedraagt vijf jaar met de optie deze tweemaal te verlengen met één jaar waarbij het huurcomponent voor 100% komt te vervallen. De intentie is om de nieuwe overeenkomst in te laten gaan op 1 januari 2023.

Per jaar gaat het om een opdrachtwaarde van ongeveer € 45.000, — exclusief BTW.
Opdrachtgever wenst één opdrachtnemer te contracteren die minimaal voorziet in:

  • Levering en installatie van 17 multifunctionals en 2 repromachines op diverse locaties
  • Levering en installatie van beheersoftware.
  • Levering en installatie van Cloud gebaseerde printspoolersoftware inclusief Follow Me
  • Onderhoud op afdrukapparatuur en geleverde software.

Opdrachtnemer dient rekening te houden met het gegeven dat de afdrukapparatuur van locatie kan wisselen of dat de locaties wijzigen. Aanbestedende dienst volgt de openbare procedure en heeft daarbij het voornemen de opdracht te gunnen aan de inschrijver die met zijn inschrijving het aanbod met de beste prijs-kwaliteitsverhouding doet.

Bron: Tenderned woensdag 22 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264880

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *