Vernieuwbouw KC Binnenmeer Uitgeest – Aanbestedingsnieuws

Vernieuwbouw KC Binnenmeer Uitgeest

Impressie: ©Stichting Tabijn

Stichting Tabijn heeft besloten om in de gemeente Uitgeest op twee locaties een kindcentrum te realiseren. Een van de locaties betreft het vorig jaar gerealiseerde kindcentrum Cornelis. Het andere kindcentrum betreft de Binnenmeerschool aan de Langebuurt 31 in Uitgeest. Om het schoolgebouw voor de lange termijn als Kindcentrum geschikt te maken is, in overleg met de gemeente Uitgeest, besloten tot gedeeltelijke sloop- en nieuwbouw en gedeeltelijke verbouw van het schoolgebouw. Het kindcentrum Binnenmeer is bedoeld voor de huisvesting van 275 kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. De aanbestediing heeft alleen betrekking op de vernieuwbouw van het Kindcentrum.

Doelstelling van de aanbesteding is het selecteren van een bouwkundige hoofdaannemer. Bedoeling is dat ook de uitvoering van de E- en W-installaties onder de hoofdaannemer vallen. De overeenkomst is gebaseerd op het traditionele model op basis van een beschikbaar gesteld bestek en ontwerp en waarbij aanvullende voorwaarden in de overeenkomst zijn opgenomen. Het ver/nieuwbouwproject betreft een in hoofdzaak twee-laags gebouw. Het originele schoolgebouw heeft een langgerekte structuur en bestaat uit een gang en aan een zijde een lokalenstructuur. Het te behouden en te verbouwen gedeelte is ingeklemd tussen een appartementengebouw en het te slopen en nieuw te bouwen schooldeel. De omvang van het gebouw bedraagt in de verbouwde situatie circa 2.070 m2 BVO. Het gebouw bestaat uit deels één, twee en drie bouwlagen.
De planvorming voor het project heeft plaatsgevonden middels het ‘traditionele’ model waarbij de ontwerpende partijen in opdracht van de opdrachtgever de programmatische uitgangspunten hebben vertaald in bestekken met bijbehorende
tekeningen en documenten.

De aanbestedingsprocedure is opgebouwd uit een tweetal fasen, te weten de selectiefase en de gunningfase. Het project wordt aanbesteed als één perceel; de bouwkundige en constructieve werkzaamheden inclusief het terrein als ook de werkzaamheden met betrekking tot de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Gekozen wordt voor een
samenvoeging van deze werkzaamheden in verband met de verwevenheid van de componenten in de opdracht en de met deze vorm gepaard gaande afstemmingsmogelijkheden. Beoogd wordt om met de werkzaamheden in februari 2024 te starten. De oplevering vindt uiterlijk eind april 2025 plaats.

Bron: Tenderned woensdag 11 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/313185

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 12 oktober 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *