Maritieme maakindustrie en aanbestedingen – Aanbestedingsnieuws

Maritieme maakindustrie en aanbestedingen

In antwoord op vragen van de PVV-fractie heeft Minister Rob Jetten toezeggingen gedaan over de mogelijkheid bij aanbestedingen recht te doen aan de Nederlandse maritieme maakindustrie.

Onderhands gunnen kan tot 15k en dat is wel een druppel op een gloeiende plaat maar met die druppel las je waarschijnlijk maar een heel klein scheepje in elkaar. Scheepsbouw is dus van nature behept met grote bedragen die erin omgaan en dat maakt de sector erg aanbestedingsgevoelig.

©Damen 2019

De PVV-fractie verzoekt de minister om maritieme aanbestedingen bij de Nederlandse maritieme maakindustrie te doen om strategische positie ten opzichte van Azië te behouden. De PVV wil blijkens de beanwoording”dat deze strategische aanbestedingen worden gegund aan eigen nationale trots, maritieme maakindustrie.”

Hierop antwoordt Jetten:

Als kabinet bezien wij hoe wij onze nationale vitale belangen nadrukkelijker kunnen verankeren in het inkoopbeleid van de overheid, op zo’n wijze dat dit bijdraagt aan een versterking van de positie van de maritieme maakindustrie. Hieraan zal ik (MEZK) uitgebreid aandacht besteden in de sectoragenda maritieme maakindustrie, die op 26 oktober 2023 gelanceerd wordt en aan uw Kamer zal worden aangeboden. 

En even verderop wordt dezelfde reactie herhaald maar dan in antwoord op vragen van de VVD, dat home buying, het opzettelijk binnen eigen landsgrenzen inkopen [Noot der redactie:wat in strijd is met het WTO-verdrag waar de aanbestedingsrichtlijn uit vandaan komt] in de brief openlijk bepleit via een zwartboek waaruit zou blijken dat Italië en Frankrijk vooral hun eigen maritieme sector ondersteunen.

:

U vroeg om een reactie op het zwartboek aanbesteden in de maritieme maakindustrie en een reflectie op dat het gros van de aanbestedingen door Italië en Frankrijk aan eigen industrie worden gegund. Ik zal in de sectoragenda maritieme maakindustrie nader ingaan op hoe Nederland het strategisch belang van de maritieme maakindustrie nadrukkelijker kan meenemen in het inkoopbeleid van de overheid, bijvoorbeeld door het stellen van bepaalde gunningscriteria. Deze agenda wordt op 26 oktober a.s. gelanceerd en aan uw Kamer aangeboden.

In dezelfde brief heeft de Minister overigens ook bevestigd dat voor kermisexploitanten (zeer beperkt) een uitzondering gemaakt wordt als het gaat om ontheffingen voor duurzaamheid:

Het kabinet is er van overtuigd dat er voldoende perspectief wordt geboden aan ondernemers die graag willen, maar nu nog niet kunnen. Zo is er een overgangsregeling, zijn er landelijke vrijstellingen en gemeentelijke ontheffingen. Zo is er een overgangsregeling voor de bestelauto tot 1 januari 2028 en voor vrachtwagens die op 1 januari 2025 maximaal 5 jaar oud is tot 1 januari 2030. Voor bijzondere voertuigen hangen de overgangsregels af van de carrosseriecode. Deze regels kunnen worden gevonden op opwegnaarzes.nl. Voor bedrijven die meer tijd nodig hebben, kan er aanspraak gemaakt worden op de hardheidsclausule. Een ontheffing kan straks om verschillende redenen worden aangevraagd, zoals lange levertijden, een dreigend faillissement of een naderend pensioen. Het kabinet ziet daarom nu geen reden voor verdere aanpassing, maar de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) houdt vanzelfsprekend een vinger aan de pols.Tot slot vroeg u naar een beeld over hoeveel aanbestedingen binnen en buiten de EU worden gegund. Uit cijfers van TenderNed blijkt dat in de periode van 2019-2022 ongeveer 0,5 procent van de Nederlandse aanbestedingen is gegund aan bedrijven uit derde landen.

Minister Jettten vindt het onwenselijk als andere lidstaten hun markten afschermen voor Nederlandse ondernemers. “Ik kan en wil het Nederlandse bedrijfsleven graag steunen om voldoende kansen in Nederland én Europa te kunnen pakken.”

De VVD vroeg schriftelijk ook nog naar een andere bekende weg. Hoeveel van die aanbestedingen worden dan aan het buitenland gegund? Nederland heeft het kennelijk niet tot dat zwartboek geschopt maar ook met WTO aanbesteden is het aantal buitenlandse aanbestedingen zelfs in het deels goedwillende Nederland ook maar nihil.

Tot slot vroeg u naar een beeld over hoeveel aanbestedingen binnen en buiten de EU worden gegund. Uit cijfers van TenderNed blijkt dat in de periode van 2019-2022 ongeveer 0,5 procent van de Nederlandse aanbestedingen is gegund aan bedrijven uit derde landen.

Aanbestedingsnieuws trekt er de voorzichtige conclusie uit, dat onbekende Chinezen nog niet hebben gereageerd om – bijvoorbeeld- de huisstijl van Utrecht vorm te geven of het stadskantoor van Den Helder te herinrichten. Het valt dus wel mee met de rode draak?

Bron: Brief 11 oktober 2023 Kamerstukken II, 2023/24 onder nummer ndr 2023Z17156

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z17156&did=2023D41807

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *