Verbouwing Aartshertogenlaan 23 ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

Verbouwing Aartshertogenlaan 23 ‘s-Hertogenbosch

Foto: Google Streetview

In ’s-Hertogenbosch wordt door Stichting Maatschappelijke Opvang ’s-Hertogenbosch bescherming en begeleiding geboden aan vrouwen en kinderen, die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. De huidige opzet van het pand voldoet niet aan de lokale en regionale wensen m.b.t. de maatschappelijke opvang en aan het landelijk Normenkader vrouwenopvang. Uitgangspunt is om vrouwen en kinderen zoveel mogelijk een eigen woonomgeving bieden. Momenteel is het pand ingericht als groepswonen,
met grote gemeenschappelijke ruimten en weinig privacy. Ook is het pand sterk verouderd. Hierdoor is het voor vrouwen en kinderen niet goed mogelijk om als gezin samen te herstellen van het (ernstige) huiselijk geweld. Om zelfstandige woonunits, voor een optimaal en zo spoedig mogelijk herstel en uitstroom uit de vrouwenopvang, te realiseren is een meer ingrijpende verbouwing noodzakelijk.

De opdracht betreft een renovatie van het oude schoolgebouw en deze verbouwen naar zelfstandige units. Het gehele gebouw zal gestript worden en opnieuw worden ingedeeld. Tevens zullen alle installaties vervangen worden door een energieneutraal systeem. Aan het gebouw zal 456 mnieuwbouw worden toegevoegd. De totale bruto oppervlakte is ongeveer 1600 m2. Het pand heeft de status gemeentelijk monument. Voor het bouwkundig gedeelte zijn tekeningen en een programma van eisen gemaakt. Voor de E&W-onderdelen is enkel een PTO (Prestatie Technische Omschrijving) en wordt inschrijver gevraagd om zelf het ontwerp te maken.

De omvang van de opdracht is een verbouwing van een gemeentelijk monument van ongeveer 1600 m², waarvan 456 m² nieuwbouw betreft. Het plafondbedrag is €3.250.000,- en hierbinnen dienen alle gevraagde werkzaamheden en duurzaamheidsambities verwezenlijkt worden. De scope van de opdracht betreft als volgt:
o 18 woonunits realiseren (13 woonstudio’s 2p-kamer, 3 woonstudio’s 1p-kamer en 2 woonstudio’s 3p-kamer).
o Er dient een ontmoetingsruimte, ontspanningsruimte, spreekkamer en ander ruimtes buiten de woonunits te komen.
o Duurzaamheidsambitie van minimaal label B; de wens is energieneutraal.
o Voor het bouwkundige gedeelte zijn tekeningen en een PTO gemaakt.
o Voor de E&W-onderdelen dient inschrijver zelf een ontwerp te maken aan de hand van het door Gemeente aangeleverde PVE.

De gemeente stelt geïnteresseerden in de gelegenheid om, met maximaal twee personen, de locatie te schouwen. U dient zich hiervoor uiterlijk 4 september 2023 aan te melden via de berichtenmodule in Tenderned, waarbij u de volgende gegevens invult:
– uw bedrijfsnaam;
– het aantal personen en de namen;
Via Tenderned wordt u vervolgens op de hoogte gesteld van de datum en tijd van de schouw, deze zal 6 september 2023 om 10:00 uur plaatsvinden. Vragen mogen tijdens de schouw niet worden gesteld, maar moeten schriftelijk aan de gemeente kenbaar worden gemaakt.

De overeenkomsten voor deze opdracht gaat in bij schriftelijke ondertekening van de opdracht en eindigt na afronding van de nazorgfase/onderhoudsfase. De doorlooptijd wordt bepaald in eerste aanleg middels de planning die u de aannemer bij inschrijving heeft ingediend, tenzij opdrachtgever en aannemer na overleg besluiten deze initiële planning aan te passen. De verwachting is dat deze zo’n doorlooptijd van 14 maanden zal beslaan. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure.

Bron: Tenderned woensdag 26 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/305384

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 27 juli 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *