Uitgeest verduurzaamt verlichting – Aanbestedingsnieuws

Uitgeest verduurzaamt verlichting

Laatst geupdate op januari 31, 2019 door redactie

In het nieuwe plan zet Uitgeest in op verduurzaming van de openbare verlichting. Een verlichtingsmast bestaat uit meerdere delen: de mast, het armatuur en de lamp. De komende beleidsperiode worden nagenoeg alle armaturen vervangen door energ

led lantaarn

iezuinige LED armaturen.

Op 28 februari kan de raad instemmen met een beleidsvoorstel daartoe. Het college vraagt groen licht aan de raad voor het beleidsplan ‘Zicht op verlichting’. Wanneer de gemeenteraad op 28 februari instemt, kan gestart worden met het verduurzamen van de openbare verlichting in Uitgeest.

Uitgeest wil het lichtbeleid efficiënter en voordeliger uitvoeren. Door de samenwerking in BUCH-verband is het beheer bij een specialist ondergebracht en wordt onderhoud en energie centraal ingekocht. De ambities voor de openbare verlichting en de professionele aanpak kunnen zo zonder kostenstijging vorm krijgen.

Wethouder Cecilia van Weel:“Duurzaamheid gaat over meer dan energiezuinigheid. Uitgeest heeft zich tot doel gesteld in 2030 een circulaire gemeente te zijn. ‘Circulair’ betekent het maximaliseren van herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het minimaliseren van waardeverlies. Dit gaan wij bereiken door hier al bij inkoop van materialen aandacht voor te hebben.”

Naast ‘winst’ qua duurzaamheid vergt een LED armatuur minder onderhoud en kent het een langere levensduur. De openbare verlichting gaat ook bijdragen aan de doelstelling om in 2030 een circulaire gemeente te zijn. In het buitengebied is duisternis een kwaliteit. De impact op natuur en ecologie moet zoveel mogelijk worden beperkt. In het nieuwe beleidsplan houden wij hier rekening mee. Verlichting in de buitengebieden wordt alleen geplaatst als dit nodig is voor de sociale – en verkeersveiligheid. Ook worden de technologische ontwikkelingen op dit vlak nauwgezet gevolgd. Te denken valt aan het toepassen van reflecterende markeringen of verlichting specifiek ontworpen voor kwetsbare gebieden.

Het college heeft op 22 januari het nieuwe beleidsplan ‘Zicht op verlichting’ vastgesteld. Op 12 februari behandelt de commissie Ruimtelijke Ordening het plan. De raad neemt uiteindelijk een definitief besluit op 28 februari.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *