Trommelwagen met wasinstallatie gemeente Terneuzen – Aanbestedingsnieuws

Trommelwagen met wasinstallatie gemeente Terneuzen

Foto: https://www.bekkerlagram.nl

Het duurde even voor we bij aanbestedingsnieuws door hadden wat gevraagd wordt. Google afbeeldingen gaf wat vreemde plaatjes en nam trommelwagen wat letterlijk soms. Een aanbestedingsleidraad is niet gevonden, wel een bestek waar in stond wat je anders in een leidraad vindt en een bijlage met het Programma van Eisen.  Het Programma van Eisen bestaat uit een pakket van eisen met een knock-out karakter; het
niet voldoen of kunnen voldoen aan één van deze eisen leidt automatisch tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure.
Mocht geïnteresseerde zich niet kunnen vinden in één of meerdere eisen van het Programma van Eisen, dan dient hij dit aan te geven in de vragen bestemd voor de nota van inlichtingen.Tevens dient hij dan een minimaal gelijkwaardig alternatief aan te bieden. Aan de hand daarvan beslist de aanbestedende dienst wat voor gevolgen dit heeft voor de aanbestedingsprocedure. Middels het indienen van een inschrijving gaat inschrijver expliciet akkoord met alle eisen van het Programma van Eisen.
Op de in het Programma van Eisen genoemde maten, mag een afwijking van ± 5% zitten. Deze afwijking geldt niet voor het motorvermogen.
De voertuigen dienen nieuw en ongebruikt te zijn.

Bedoeling van de aanbesteding is de levering van een achterlader voor de inzameling van en verdichten van huishoudelijk restafval, GFT afval, papier en bedrijfsafval met een inhoud van min.21 m3. Die geschikt is voor het onafhankelijk en/of gelijktijdig ledigen van maximaal twee minicontainers met volumes van 120, 140 of 240 liter en geschikt is voor het ledigen van één DIN container met volumes van 770 liter tot en met 1100 liter. Daarbij wil men een  wasinstallatie voor mini container en rolcontainers, een gescheiden wasarm model voor mini en rolcontainers. Op elke arm is een pneumatische cilinder gemonteerd voor de in en uitgaande beweging.

Na enig zoeken kwamen wij vervolgens een nieuwsbericht tegen op de site van Bekker La Gram.

Gemeente Terneuzen neemt nieuwe RotoPress in gebruik

Woensdag 10 April heeft gemeente Terneuzen een nieuwe RotoPress compact in gebruik genomen. De RotoPress onderscheidt zich door de gunstige energiebalans, het onderhoudsvriendelijke karakter en de gemakkelijk instelbare verdichting. Tevens zorgt de draaitrommel er voor dat huishoudelijk-, gelijksoortig industrie-, groen- of plastic afval efficiënt verwerkt wordt. Voor meer informatie over de RotoPress en bijbehorende mogelijkheden kunt u contact opnemen met onze vertegenwoordigers

En met dat bericht hadden wij ook een fotootje van een trommelwagen, maar of deze een wasinstallatie heeft is onbekend.

Bron: Tenderned 28 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/206698

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *