Natuursteen t.b.v. herinrichting Keulsepoort gemeente Venlo – Aanbestedingsnieuws

Natuursteen t.b.v. herinrichting Keulsepoort gemeente Venlo

Foto: Venloonline.nl

De Keulsepoort moet een groene en aantrekkelijke entree naar de binnenstad worden. Een omgeving waarin het erfgoed van de historische Keulsepoort weer zichtbaar en beleefbaar wordt. Waar voldoende ruimte is voor de belangrijke evenementen in onze stad, zoals de Venloop en de Boëtegewoëne Boëtezitting. Waarbij Venlo rekening houdt met de ontwikkelingen rondom de tijdelijke parkeergarage Arsenaal, het nieuwe Museum van Bommel van Dam en het Limburgs Museum. En waarin de gemeentelijke ideeën op het gebied van klimaat, vergroening en het voorkomen van hittestress in de binnenstad meegenomen zijn. Die visie ligt er nu.

Visie
De visie op de herinrichting Keulsepoort vindt zijn oorsprong in de plek zelf. De historische Keulsepoort was de grens van de stad. Buiten de Keulsepoort (Deken van Oppensingel, Julianapark etc.) was het groene buitengebied. Dit wordt nu verbeeld in de vorm van een stevige vergroening van de Keulsepoort met daarin routes en paden. De hoger gelegen entree van het Limburgs Museum is alzijdig bereikbaar via paden en flauwe hellingbanen. Zo ontstaat er op die plek een groene helling met zitplekken. In het eindbeeld is de Keulsepoort een aantrekkelijke ruimte om te wandelen, te fietsen en te verblijven. Een echte poort naar de stad.

Het gaat een autoluwe omgeving worden met een optimale verblijfskwaliteit. Dat is het eindbeeld dat wordt nagestreefd door de gemeente. Gezien de overige ontwikkelingen in het Museumkwartier gaan daar nog zeker enkele jaren overheen. Het ontwerp legt daarvoor wel de basis maar er wordt in stappen en in overleg met de omgeving naar toe gewerkt. Een van die stappen is het aankopen van natuursteen voor de herinrichting.

Deze aanbestedingsprocedure heeft tot doel het sluiten van één overeenkomst met één opdrachtnemer. De opdracht omvat de levering van natuursteen ten behoeve van de herinrichting van de locatie Keulsepoort in de binnenstad van Venlo. Voor een uitvoerige beschrijving van de opdracht (specificatie natuursteen, maatvoering, hoeveelheden en dergelijke) wordt verwezen naar het programma van eisen. 

De natuursteen t.b.v. herinrichting Keulsepoort dient uiterlijk 31 maart 2021 geleverd te zijn op de gemeentelijk opslaglocatie in Venlo of een ander toe te wijzen locatie binnen gemeente Venlo.

Bron: Venloonline en Tenderned 28 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/206683

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *