Tijdelijke huisvesting BS De Nienekes Cuijk – Aanbestedingsnieuws

Tijdelijke huisvesting BS De Nienekes Cuijk

Het schoolgebouw van basisschool De Nienekes aan de Helwigstraat in Cuijk voldoet niet meer aan de hedendaagse normen voor gezond onderwijs. Het schoolgebouw wordt afgebroken en er wordt een nieuw schoolgebouw gebouwd. In deze periode moet het onderwijs voor de leerlingen van de Nienekes wel doorgang vinden. Daarom wordt op de locatie van de 400m-hardloopbaan aan de Cantheelen in Cuijk een tijdelijke voorziening gerealiseerd.

De doelstelling van deze Europese openbare aanbesteding is het selecteren en contracteren van één inschrijver voor het leveren van tijdelijke huisvesting voor BS De Nienekes aan de Cantheelen in Cuijk. De opdrachtnemer gaat voor de gemeente Land van Cuijk, bovenstaande tijdelijke huisvesting leveren, monteren, aansluiten op de noodzakelijke nutsvoorzieningen, gebruiksklaar opleveren voor de school en na afloop van de gebruiksfase het terrein weer in oorspronkelijke staat brengen. Ook de
civieltechnische werkzaamheden behoren tot de werkzaamheden. Om dit gerealiseerd te krijgen zal de opdrachtnemer ook alle noodzakelijke vergunningaanvragen verzorgen. De aanvraag van de benodigde nutsvoorzieningen zijn reeds door de gemeente verzorgd.

De opdracht behelst: het leveren en gebruiksklaar uiterlijk op 1 augustus 2024 opleveren van circa 1200 m2 aan tijdelijke huisvesting, inclusief het aansluiten op de noodzakelijke nutsvoorzieningen. De units moeten in goede staat zijn en voldoen aan de meest recente bouweisen voor gebruik als school. Het is toegestaan om gebruikte units aan te bieden, indien deze voorzien zijn van nieuwe vloerbedekking, nieuw gesausde wanden en een nieuw systeem plafond e.e.a. conform de
vraagspecificatie.
Daarnaast verzorgt de aannemer van dit bestek het bouwrijp maken van het terrein. Ook de coördinatie van de aanleg van de civieltechnische voorzieningen ligt bij de aannemer van dit bestek. Deze werkzaamheden worden in een separaat traject aanbesteed.
De gemeente is verantwoordelijk voor:
– De aanleg van de openbare ruimte/uitvoering civieltechnische werkzaamheden.
– Het aanvragen van de nutsvoorzieningen.
– Het aanvragen van de watervergunning.
Aan het einde van de gebruiksperiode dient de tijdelijke huisvesting weer verwijderd te worden en het terrein in oorspronkelijke staat hersteld. De gebruiksduur van de tijdelijke huisvesting is onder andere verbonden aan de bouwtijd van de nieuwe school. Bij aanbesteding wordt uitgegaan van een periode van vijftien maanden. Mogelijk zal na deze periode het tijdelijke gebouw worden gebruikt door het naastgelegen Merletcollege, dat een uitbreiding van het schoolgebouw aan het voorbereiden is. Daarom wordt binnen de overeenkomst de mogelijkheid opgenomen om de huurtermijn met maximaal zesendertig maanden te verlengen.

Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver die voldoet aan alle gestelde eisen en de inschrijving heeft ingediend met de beste prijs–kwaliteitsverhouding. Dit houdt in dat zowel de kwaliteit als de prijs beoordeeld worden. NDR: Nou wordt de kwaliteit weer bepaald door het indienen van een leuterpraatje over plan van aanpak, dus er wordt gewoon gegund op laagste prijs.

Bron: Tenderned dinsdag 31 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/315132

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 1 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *