Beantwoording kamervragen Maaslijn – Aanbestedingsnieuws

Beantwoording kamervragen Maaslijn

Op 25 okober verschenen de antwoorden op kamervragen van BBB en PvdA over de Maaslijn. De beantwoording is inmiddels achterhaald, zo maakte Prorail 25 oktober, tegelijk met het verschijnen van de beantwoording bekend dat Swietelsky de opdracht voor een spoorverdubbeling gewonnen heeft, terwijl de kamerbrief nog geheimzinnig probeert te doen daarover.

De kamerleden wilden weten waarom de provincie Limburg moet bijspringen voor de gunning als het Rijk al meer dan genoeg inlegt voor het project. Na het bericht dat
ProRail in 2022 de aanbesteding moest intrekken in verband met de grote
gevolgen (materiaalschaarste) van de oorlog in Oekraïne, is het goed te zien dat
deze belangrijke stap nu is gezet

©Prorail 2019

Volgens de Minister is er sprake van forse prijsstijgingen voor materialen en personeel, waardoor de gereserveerde middelen naar verwachting niet aansluiten op de actuele kosten(-raming). Om de opdracht voor ‘Opwaardering Maaslijn’ te kunnen gunnen aan een aannemer heeft ProRail volledige financiële dekking nodig van beide opdrachtgevers (Limburg en IenW).
Die dekking was volgens de Minister noodzakelijk voor de voorlopige gunning aan een aannemer die begin oktober heeft plaatsgevonden, en voor de definitieve gunning op 24 oktober jl.

Op basis van de kostenraming van ProRail hebben beide opdrachtgevers een stap moeten zetten om benodigd budget en verwachte kosten in balans te brengen. Dit is conform de afspraken in het addendum.

De kamerleden vragen of kan worden gelet op de voortgang vn het project zodat het in 2027 gereed kan zijn. Daarop zegt de Minister:

Het project Maaslijn is voor mij erg belangrijk. Er is geen sprake van twijfel over nut en noodzaak, die staan vast. Ik heb met gedeputeerde Kuntzelaers
afgesproken dat we eerst onze volle aandacht en commitment geven aan het
faciliteren van de gunning door ProRail. Ik ben content dat we samen krachtig hebben doorgezet om die mijlpaal te halen.
Ik heb begrepen dat de provincie Limburg graag ziet dat het project volledig onder de verantwoordelijkheid van IenW komt. In mijn gesprekken met gedeputeerde Kuntzelaers heb ik aangegeven dat ik bereid ben om, na definitieve gunning, te verkennen of en hoe organisatie en aansturing van het project Maaslijn opnieuw vormgegeven kunnen worden en in beeld te brengen wat dit mogelijk betekent voor bestaande financiële afspraken.

 

Zie ook:

Antwoorden Kamervragen over Maaslijn | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over Maaslijn | Beleidsnota | Rijksoverheid.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *