Tijdelijk gebouw t.b.v. noodverblijf “De Trampoline” Noordwijkerhout – Aanbestedingsnieuws

Tijdelijk gebouw t.b.v. noodverblijf “De Trampoline” Noordwijkerhout

Foto: Purmerend.nl

De te ontwikkelen locatie bevindt zich op het terrein van de oude rioolwaterzuivering in Noordwijkerhout en ligt naast een locatie voor arbeidsmigranten (Trampoline 1). Het gebied ligt buiten de bebouwde kom aan de rand van een industriegebied.
De huidige opvang van ontheemden in de gemeente Noordwijk vindt plaats verdeeld over vier locaties. Twee van deze locaties worden op termijn gesloten en voor deze locaties is vervangende huisvesting nodig. De gemeente Noordwijk wenst een tijdelijke locatie, maximaal 10 jaar, te realiseren voor de opvang van maximaal 300 ontheemden. De locatie wordt voorzien van parkeerplaatsen en fietsenstallingen en er zal continue beveiliging aanwezig zijn.

Ten behoeve van de opvang van Oekraïense ontheemden en andere doelgroepen dienen prefab flexwoningen te worden gebouwd. Onder flexwoningen wordt het volgende verstaan: “Flexwoningen zijn kleine woningen die verplaatsbaar, stapelbaar, schakelbaar of splitsbaar zijn. Daarnaast heeft één van de volgende aspecten een tijdelijk karakter:  de woning zelf, de bewoning (door het gebruik van tijdelijke huurcontracten) of de locatie”.

Het leveren, plaatsen en installeren van prefab flexwoningen voor 75 appartementen ten behoeve van de opvang van maximaal 300 ontheemden op de locatie Schippersvaartweg/Leidsevaart (Trampoline II). De opzet van het pand bestaat uit drie bouwlagen met ieder 25 appartementen van ca 54 m2, bestaand uit een woonruimte met keuken, twee slaapkamers en een badkamer. Daarnaast is er een ruimte nodig voor gangpaden, gemeenschappelijke ruimten, was- en droogruimte en bedrijfsruimten. In de appartementen dienen keukens en sanitair te worden geïnstalleerd. De nutsvoorzieningen dienen door de opdrachtnemer te worden aangesloten. De buitenruimte wordt, zowel het bouwrijp- als het woonrijp, door de gemeente
Noordwijk verzorgd. Vanaf 1 maart 2024 is de locatie bouwrijp en kan er worden gestart met de werkzaamheden.

Aan alle gestelde eisen ten aanzien van de opdracht dient te worden voldaan. Waar gevraagd dient een toelichting verstrekt te worden. Er worden geen scores aan de eisen toegekend. Niet voldoen aan een eis betekent dat de inschrijving terzijde wordt gelegd, dus uitgesloten wordt van de aanbestedingsprocedure. De beoordelingsmethodiek in deze aanbesteding is ‘Gewogen factor methode’. Deze methode werkt als volgt: De opgestelde kwaliteitsgunningcriteria zijn voorzien van
gewichten. Per inschrijver worden de gewogen scores opgeteld. De inschrijver met de hoogste som van de gewogen scores heeft de inschrijving met de beste kwaliteitverhouding ingediend en is de winnende inschrijver.

Bron: Tenderned zaterdag 11 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/316256

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 13 november 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *