Onderhoud IBA systemen Waterschap Noorderzijlvest – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud IBA systemen Waterschap Noorderzijlvest

Foto: ©Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilige dijken en kades, schoon water, gezuiverd afvalwater en voldoende water in elk seizoen. De aanbestedende dienst noemt deze opdracht: Onderhoud IBA systemen (individuele behandeling afvalwater). Binnen het beheersgebied van de aanbestedende dienst zijn 1215 IBA systemen welke op dit moment door derden worden onderhouden. Het betreft voornamelijk klasse 2 IBA systemen. Een beperkt aantal IBA’s is geclassificeerd als klasse 3a. Inschrijver dient jaarlijks preventief onderhoud uit te voeren, waarbij alle onderdelen en instellingen worden gecontroleerd/geïnspecteerd. Ook dient de
te contracteren onderhoudspartij jaarlijks het slib te verwijderen en af te voeren. In het geval van storingen wordt tevens verwacht storingen te verhelpen en correctief onderhoud uit te voeren. Het  komt voor dat onderdelen vervangen moeten worden. Hiervoor geldt de werkwijze zoals beschreven in het Programma van Eisen. De aanbestedende dienst sluit een schriftelijke overeenkomst met één ondernemer. Daarnaast wenst de aanbestedende dienst een reservepartij te selecteren met wie een zogenaamde wachtkamerovereenkomst wordt gesloten.

De financiële waarde van de overeenkomst (inclusief verlengingsopties) wordt geraamd op €730.000,- exclusief BTW.
Deze uitgaven vormen een indicatie voor toekomstige uitgaven. U kunt er geen rechten aan ontlenen. De looptijd van de overeenkomst is vierentwintig  maanden met tweemaal de mogelijkheid tot verlenging met vierentwintig maanden. De overeenkomst vangt aan op 1 januari 2024. De aanbestedende dienst doorloopt in deze aanbesteding een Europese openbare procedure.

Bron: Tenderned zaterdag 11 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/316341

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 13 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *