Terreininrichting “De Waag” Lelystad ( met twee gunningscriteria) – Aanbestedingsnieuws

Terreininrichting “De Waag” Lelystad ( met twee gunningscriteria)

Het doel van deze procedure is om tot contracteren over te gaan van het Werk, “Terreininrichting “De Waag” rondom de bioscoop in de gemeente Lelystad. Het uit te voeren werk is gelegen in het centrum van de gemeente Lelystad en betreft het
gebied in grote lijnen begrenst door de Stationsweg, Agorabaan, Agoraweg en De Waag. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het verrichten van opruimingswerkzaamheden,
b. het verwijderen van asfaltverharding,
c. het verrichten van grondwerk,
d. grondverbetering t.b.v. boomplantvakken,
e. het aanbrengen van kolken incl. aansluitleidingen,
f. het aanbrengen van elementenverharding,
g. het aanbrengen van kantopsluitingen,
h. het aanbrengen van terreinmeubilair,
i. het uitvoeren van overige bijkomende werkzaamheden.

De totale doorlooptijd van het project is zes jaar met optie om het contract tweemaal met  één jaar te verlengen. Bij een mogelijke verlenging van het contract wordt een afweging gemaakt op innovatie, kosten voortvloeiend uit de risicoregeling GWW en ervaring met de opdrachtnemer. De aanbesteding geschiedt volgens de nationale openbare procedure. Het gunningscriterium voor dit werk is de laagste prijs. De motivatie voor deze keuze is:
– Het gevraagde is in sterke mate gestandaardiseerd in de markt verkrijgbaar en;
– Grote verschillen in kwaliteit zijn niet te verwachten en;
– De inhoud en omvang van de opdracht zijn eenduidig vast te leggen.

NDR: Let op bovenstaand gunningscriterium is overgenomen uit de raamovereenkomst bij de aanbestedingsdocumenten. De inschrijvingsleidraad zegt: ” De verwerking van alle scores van de beoordelingen resulteert in een rangorde van inschrijvers waarbij geldt dat de best scorende voor gemeente Lelystad de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) heeft gedaan. Deze rangorde resulteert in een voorlopig gunningsvoornemen aan de best scorende inschrijver'”  

Dus weer stof voor de Nota van Inlichtingen, maar val ze niet te hard aan, het is Lelystad maar. Bovendien is ook BPKV vaak maar een wassen neus voor wat betreft kwaliteit.

Bron: Tenderned vrijdag 15 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267630

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *