Reiniging parken gemeente Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Reiniging parken gemeente Amsterdam

Oosterpark. Foto: ZAZ

In het kader van deze aanbesteding is de gemeente voornemens reinigingsdiensten af te nemen ten behoeve van de openbare gemeentelijke parken in Amsterdam. De reiniging van parken in de piekperiode omvat standaard één reinigingsronde op de zaterdagen, zondagen en feestdagen conform de eisen die zijn gesteld in het Programma van Eisen. De piekperiode loopt van mei tot en met september. In de dalperiode, die loopt van oktober tot en met april, is (zijn) opdrachtnemer(s) beschikbaar op afroep.

Bij warmere temperaturen zijn er meer mensen aan het recreëren in de parken hetgeen resulteert in meer afval. Dit betekent meer werk voor de opdrachtnemer(s). Dit vraagt om flexibiliteit en voldoende capaciteit van de toekomstige opdrachtnemer(s).
Indien de aangewezen werkzaamheden niet plaats kunnen vinden door weersinvloeden kan de directievoerder andere werkgebieden aanwijzen die schoongemaakt moeten worden.
Onderstaande opties worden in de scope meegenomen:
Extra schoonmaakrondes:
Als optie worden extra schoonmaakrondes meegenomen in de overeenkomst. Indien schoonmaakrondes nodig zijn op een doordeweekse dag (maandag t/m vrijdag) of één of meerdere extra schoonmaakrondes op een zaterdag, zondag dan wel feestdagen kan dit als extra werk onder de overeenkomst worden opgedragen aan de opdrachtnemer(s) tegen de overeengekomen voorwaarden.
Parken erbij/eraf:
De omvang van de opdracht kan wijzigen doordat één of meerdere parken erbij komen of niet meer onderdeel vormen van de opdracht.

De gemeente is van plan de overeenkomst voor elk perceel voor de duur van vier jaar te sluiten met een eenzijdige optie op verlenging van maximaal tweemaal één jaar. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2023.

De uitgaven in 2021 voor perceel 1 t/m 3 hebben een gezamenlijke omvang van ca.
€324.000,- en zijn als volgt onderverdeeld:
– Piekperiode (mei tot en met september): €276.000,-
– Dalperiode (oktober tot en met april): €48.000,-

De Gemeente heeft de opdracht in de volgende drie percelen ingedeeld:

  • Perceel 1: 1. Vondelpark, 2. Amstelpark, 3. Oeverlanden
  • Perceel 2: 1. Sarphatipark, 2. Oosterpark, 3. Strand IJburg, 4. Brasapark
  • Perceel 3: 1. Westerpark, 2. Sloterpark, 3. Sloterstrand / Noordoever, 4. Rembrandtpark

Per perceel sluit de gemeente een overeenkomst met de winnende inschrijver op dat perceel. Het is wel mogelijk om voor meerdere percelen tegelijk in te schrijven. Per perceel dient een volledig ingevulde en complete offerte te worden ingediend. De gemeente heeft ervoor gekozen om de opdracht aan te besteden met een Europese openbare procedure. De gemeente beoordeelt per perceel op het gunningscriterium “economisch meest voordelige inschrijving – beste prijs-kwaliteitsverhouding”.

NDR: Ondernemers let op: Amsterdam meent de parken in te kunnen zetten als evenemententerrein. (Festivals etcetera). Dan is het geen extra schoonmaakronde in een park, maar puinruimen geblazen.

Bron: Tenderned vrijdag 16 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267488

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *