Telefonie Veendam, Veendam, Pekela, GRID NV en Afeer – Aanbestedingsnieuws

Telefonie Veendam, Veendam, Pekela, GRID NV en Afeer

Illlustratie: pixabay.com

Deze opdracht betreft een geclusterde opdracht van de aanbestedende diensten van de gemeente Veendam, de gemeente Pekela, GRID NV en Afeer. De diensten zijn onlosmakelijk een samenhangend geheel door de samenwerking via de gezamenlijke regionale ICT-Dienst (GRID). Uit de marktanalyse is gebleken dat de markt zich kenmerkt als een markt met ondernemers die de complete dienstverlening kunnen aanbieden. Met de keuze de opdracht op deze wijze, samenvoeging van de aanbestedende diensten, in de markt te zetten wordt de mededinging dan ook niet onnodig beperkt. De opdracht wordt onderverdeeld in twee percelen:

  • Perceel 1: aanschaf van mobiele aansluitingen
  • Perceel 2: de aansluiting van vaste telefonie aansluitingen en contact center oplossingen.

Bij de aanbestedingsdocumenten zijn de programma’s van eisen opgenomen voor perceel 1 en voor perceel 2. Het programma van eisen bestaat uit een pakket van eisen met een knock-out karakter; het niet voldoen of kunnen voldoen aan één van deze eisen leidt automatisch tot uitsluiting van de procedure.

De aanbestedende dienst volgt voor de aanbesteding een Europees openbare procedure. De openbare procedure houdt in dat iedere geïnteresseerde die voldoet aan de gestelde eisen, een inschrijving mag indienen en mag meedingen naar gunning van de opdracht. De inschrijvers dienen zich te realiseren dat hun aanbod éénmalig en definitief is met de inschrijving die wordt ingediend. De openbare procedure biedt géén ruimte voor het voeren van onderhandelingsgesprekken. De inschrijvingen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’. Met subgunningscriteria voor de beide percelen.

Bron: Tenderned woensdag 8 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/315995

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 9 november 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *