TE-team renovatie van Asch van Wijckschool Utrecht – Aanbestedingsnieuws

TE-team renovatie van Asch van Wijckschool Utrecht

Van Asch van Wijckschool. Foto: Google Streetview

De Van Asch van Wijckschool faciliteert basisonderwijs voor kinderen in Utrecht. De school is sinds 1921 gehuisvest aan de Louis Couperusstraat in de wijk Lombok. De gemeente Utrecht heeft de van Asch van Wijckschool opgenomen in het
Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV) en komt derhalve in aanmerking voor renovatie of vervangende
nieuwbouw. De keuze is gemaakt om het huidige gebouw te renoveren. Het huidige schoolgebouw heeft een L-vormige opzet
en een bijgebouw, waar de BSO in is gevestigd. De 10 klaslokalen en het speellokaal zijn verdeeld over verschillende
verdiepingen die in de jaren zijn aangebouwd en faciliteren basisonderwijs aan 232 leerlingen. De wens van de school is
voornamelijk gericht op verbetering van de (technische) voorzieningen en verbetering van de functionaliteit van ruimten en de
verbinding tussen verschillende functies. Daarnaast heeft de school te voldoen aan de eisen van de gemeente, waarbij
duurzaamheidsmaatregelen (bijvoorbeeld BENG/ENG) worden geambieerd waarvoor mogelijk additioneel budget wordt
vrijgemaakt. Het schoolplein is onderdeel van het Project en dient integraal met het gebouw te worden ontworpen.
Het project wordt gerealiseerd aan de Louis Couperusstraat 85 in Utrecht. Het schoolgebouw heeft op dit moment een totale
oppervlakte van 1.577 m2 BVO / 925 m2 FNO. De kavel bestaat uit één perceel, bekend onder het nummer CTR00-5815. De
omvang van het perceel betreft 1710 m2 en de omtrek 166 m. De kavel wordt aan de noordzijde ontsloten via de Cremerstraat,
aan de noordwestzijde via de Justus van Maurikstraat en aan de zuidoostzijde via de Louis Couperustraat, waar de hoofdingang
zich bevindt. Aan de oostzijde wordt de kavel begrensd door woningen en de kinderopvang Partou.
Het project zal worden gerealiseerd door een TE-team samenwerkingsverband. Dit team levert de architect, constructeur installatieadviseurs en bouwfysisch adviseurs, eventueel in een consortium.

De opdracht behelst in hoofdzaak het architectonisch, bouwkundig en constructief ontwerpen van het project, en het
ontwerpen en adviseren van de installaties en bouwfysische aspecten van het project. Het project omvat zowel het
schoolgebouw als het schoolplein van de Van Asch van Wijckschool. Omdat de waarde van de opdracht naar verwachting boven het drempelbedrag ligt, wordt Europees aanbesteed. Deze Europese niet-openbare aanbesteding moet leiden tot de selectie van gegadigden, gevolgd door gunning aan en contractvorming met de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Op deze aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing. De procedure kent twee fasen, te weten de selectiefase en de gunningsfase.

NDR: Over een eventuele schouw hebben wij in de selectieleidraad niets kunnen vinden.

Bron: Tenderned donderdag 2 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/237126

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *