Aanschaf 3 waterongevallen-voertuigen Veiligheidsregio Haaglanden – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Aanschaf 3 waterongevallen-voertuigen Veiligheidsregio Haaglanden

Foto: © VRH

Op dit moment beschikt de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)  over drie waterongevallen-voertuigen die op basis van leeftijd aan vervanging toe zijn. De VRH kiest er voor om de drie voertuigen gelijk uit te voeren en te vervangen vanwege de wens van uitwisselbaarheid. De vervanging moet gerealiseerd worden in 2022, waarbij de gebruikers graag zo snel als mogelijk over de nieuwe voertuigen willen beschikken . De opdracht wordt verstrekt aan één leverancier, waarbij de inkoopvoorwaarden van de VNG van toepassing zijn. De werkplaats van de VRH zal het onderhoud van de voertuigen gaan verzorgen. De beoogde
inzetperiode is 10 tot 12 jaar. De wens is in die periode te kunnen beschikken over voertuigen die positief bijdragen aan het functioneren van de duikploegen, die goed te onderhouden zijn en waar medewerkers en organisatie trots op kunnen zijn. VRHvraagt in deze aanbesteding dan ook om het beste aan te bieden wat er op dit moment beschikbaar is, voor deze toepassing.

De VRH heeft twee kazernes met duikploeg, Delft en Centrum, waar de voertuigen zijn gestationeerd. Twee voertuigen zijn direct inzetbaar, het derde voertuig is reserve om onderhoud of uitval op te vangen en om in te zetten bij trainingen. Welk voertuig op reserve staat wisselt. De voertuigen worden in basis ingezet bij ongevallen in het water; persoon te water of voertuig te water. De afgelopen 5 jaar is het aantal incidenten waarbij één of twee waterongevallen-voertuigen wordt gealarmeerd ruim 200 per jaar, waarbij het aantal alarmeringen een lichte stijging laat zien. In tegenstelling tot veel veiligheidsregio’s zijn twee waterongevallen-voertuigen in Haaglanden permanent bemand (geen spring-functie) en werken ze veelal zonder ondersteuning. Alle benodigde bepakking moet daarom op het voertuig aanwezig zijn. De 4 tot 5 persoons bemanning is een groot deel van de dag buiten de kazerne met het voertuig in de regio om te oefenen en te verkennen.
De huidige waterongevallen-voertuigen hebben een Mercedes 515 en 516CDI chassis, L3, H2. Voor de drie nieuwe waterongevallen-voertuigen hebben de gebruikers de volgende eisen:
– Drie gelijke voertuigen voor uitwisselbaarheid;
– Voertuig geschikt voor Prio 1 rijden in de regio Haaglanden (met daarin oude binnensteden, smalle bruggen en tramleidingen);
– Zitplaatsen voor een complete duikploeg, totaal 5 personen, 2 stoelen geschikt voor een duiker in uitrusting;
– Goed toegankelijke opslagruimte voor materialen;
– Voorzien van een trekhaak, geschikt om een boottrailer mee te nemen;
– Voertuig geschikt voor gebruik als waterongevallen-voertuig.

Ter indicatie is de inventarislijst van een waterongevallen-voertuig opgenomen in de aanbestedingsdocumenten. Op korte termijn wil de VRH omschakelen naar oppervlakte luchtvoorziening (OLV), in de indeling van het voertuig moet hier rekening mee worden gehouden. Ook wil de VRH uitrukken met een boottrailer achter de waterongevallen-voertuigen. Hiervoor is een kratruimte in het voertuig nodig, deze materialen moeten snel in de boot geladen kunnen worden. Na de gunning wil de VRH afstemmen over details, hierbij kan om aanpassingen op de aangeboden uitvoering worden gevraagd. Tijdens de bouw wil de VRH (op afspraak) kunnen meekijken, na oplevering doet de VRH een afnamekeuring in de werkplaats van de VRH. Pas na geslaagde afnamekeuring in de autowerkplaats van de VRH wordt het voertuig als geleverd beschouwd.

Op deze aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing. Deze Europese aanbesteding betreft een openbare procedure. Er is gekozen voor een openbare procedure vanwege de samenstelling van de markt en het beperkte aantal aanbieders in dit marktsegment. Er wordt gegund op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding, waarbij de inschrijving op zowel de kwaliteit (60%) als de prijs (40%) beoordeeld wordt. Voor de kwalitatieve (sub)gunningscriteria worden
beoordelingscijfers toegekend op een schaal van 0 tot en met 10, welke wordt gewogen met hieronder genoemde wegingsfactor. Voor het onderdeel prijs wordt een formule gehanteerd op basis van de aangeboden prijzen. De inschrijving met het hoogste behaalde puntentotaal wordt aangemerkt als de economisch meest voordelige inschrijving.

Bron: Tenderned donderdag 2 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/237082

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *