Doelgroepenvervoer Rotterdam gegund aan Lorem Focus – Aanbestedingsnieuws

Doelgroepenvervoer Rotterdam gegund aan Lorem Focus

Rotterdam heeft het doelgroepenvervoer gegund aan Lorem Focus. Het doelgroepenvervoer lag traditiegetrouw in handen van het Rotterdamse RMC. Het winnende bedrijf Lorem Focus is volgens OV Pro een samenwerking van Willemsen de Koning en ZCN Totaalvervoer. Blijkens het KVK-nummer zit op hetzelfde adres in Rotterdam in elk geval ook Bios geregistreerd. Bios is de omstreden Deense vervoerder, die eerder failliet is gegaan en door de FNV van onfatsoenlijke handelswijzen wordt beticht.

Rotterdam heeft al bij aanvang van de aanbesteding gesignaleerd dat er problemen zijn met het aanbesteden, maar dat men toch niet helemaal zonder aanbesteding de opdrachten kon gunnen. Daarom had het de opdracht voor het doelgroepenvervoer in Rotterdam nu georganiseerd met een concurrentiegerichte dialoog. Dat ging onder meer via marktontmoetingsdagen tijdens de Taxi Expo in Houten, van Taxipro.

Klantonderzoek naar doelgroepenvervoer Rotterdam, Bron: aanbestedingsstukken

“Deze sterk op innovatie gerichte inkoopprocedure vraagt om meer dan alleen maar het beantwoorden van een aanbestedingsvraag. Daarom willen we al tijdens de preselectiefase graag in gesprek met geïnteresseerde marktpartijen. Dat doen we tijdens ‘marktontmoetingsdagen’, waarop vervoerders en andere ondernemers de gelegenheid hebben om met ons én met elkaar in gesprek te gaan. Hierdoor ontstaan er mogelijkheden voor het vinden van geïntegreerde oplossingen, waarbij de gebruiker centraal staat.”

RMC, dat traditioneel het doelgroepenvervoer in Rotterdam sinds jaar en dag regelde, meldde eerder verheugd te zijn dat zij als één van de 3 marktpartijen is aangemerkt die het beste scoren op de gestelde criteria om voor selectie in aanmerking te komen. Toch heeft de RMC ondanks zijn jarenlange ervaring de opdracht niet binnen weten te halen. Gelukkig heeft het RMC buiten de thuismarkt wel opdrachten in de wacht gesleept. RMC heeft eind maart een opdracht gewonnen om het doelgroepenvervoer in Amsterdam uit te gaan voeren. Daarvóór werd bekend dat RMC een groot deel van het leerlingen- en groepsvervoer voor de gemeente Den Haag gaat verzorgen.

Zie ook de vooraankondiging en de aankondiging op TenderNed en de stukken via Commerce Hub:

In de dialoog en gunningsfase van deze aanbestedingsprocedure wordt het gunningscriterium de
Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) gehanteerd. Gedurende het verloop van de
aanbesteding kunnen accenten in de onderstaande gunningscriteria nog veranderen of wegingen worden
toegevoegd alsmede modellen ter beoordeling worden geïntroduceerd. In grote lijnen gelden de
volgende gunningscriteria.
1. De mate waarin het vervoersconcept en de invulling van het vervoer de behoefte van klanten in
het gehele proces van vervoer centraal stelt en een continue bijdrage zal gaan leveren aan het
verhogen van de klanttevredenheid;
2. De mate waarin het vervoersconcept invulling geeft aan efficiënte dienstverlening en de mate
waarin deze continu gericht is op het stimuleren van alternatieve vormen van vervoer om
zodoende grip op en uiteindelijk verlaging van de totale kosten van vervoer bewerkstelligt;
3. De mate en snelheid waarmee de inzet van voertuigen in het concept een bijdrage levert aan
de doelstellingen van “Duurzaamheid”
4. De mate waarin het vervoersconcept een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen zoals
genoemd in het programma “Langer Thuis”;
5. De mate waarin het vervoersconcept een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen zoals
genoemd in het programma “Voor Mekaar” en een bijdrage levert aan de bestrijding van
eenzaamheid in Rotterdam
6. De mate waarin kosten transparant zijn en het model op de lange termijn een bijdrage levert
aan het betaalbaar houden van het doelgroepenvervoer.

4 thoughts on “Doelgroepenvervoer Rotterdam gegund aan Lorem Focus

  1. te gek voor woorden bij een googelen ziet men dat het bedrijf Lorem focus een man in dienst heeft en het aanhangsel dat revvel heet is helemaal niets te vinden op google zit de hele ploeg op het stadhuis alweer te maffen zelfs een falliet verklaart deens bedrijf is er bij betrokken

  2. Fijn. Over een jaar zien we de koppen in de krant dat het een rotzooitje is geworden. Vooral waar het gaat om “behoefte van klanten in het gehele proces van vervoer centraal stelt en een continue bijdrage zal gaan leveren aan het verhogen van de klanttevredenheid”. Vraag het maar aan de klanten van dit bedrijf in b.v. Spijkenisse.

  3. Wij hebben nu een jaar willemsen en de koning rijden in het begin was het moeilijk maar nu gaat het prima je word netjes te woord gestaan door de telefoonniste en op de bussen rijden onze eigen mensen van niemandsverdriet dus met andere woorden het is goed zo.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *