Nijkerkerbrug gegund aan Mourik en Besix – Aanbestedingsnieuws

Nijkerkerbrug gegund aan Mourik en Besix

Een opdracht voor de renovatie van de Nijkerkerbrug is gegund aan de combinatie NU van Mourik en Besix. De aanbesteding was nodig vanwege een toegenomen wegbelasting, een gescheurde rijvloer, beschadigde liggers en wapeningscorrosie. Onderlinge samenwerking was een doorslaggevend criterium in deze aanbesteding.

De aanbesteding verliep via een afvalrace waarbij van een aanvankelijke 15 gegadigden terug werd geselecteerd naar 1 via een pre-kwalificatie, een nadere selectie en een pre-awardfase. Alleen de laatst overgebleven gegadigde verdiept zich hierbij in de brug. Juridisch gezien komt het neer op een concurrentiegerichte dialoog , als bedoeld in 4.1.2 ARW 2012, in fases, waarbij iedere fase wordt afgesloten met een beoordelings- en selectiemoment.

Bron: Tenderned / Aanbestedingsleidraad

De aanbesteding bestond onder andere uit een dialoog waarin de gegadigden in gesprek gingen met projectteam DOEN en Rijkswaterstaat. Jos Vermaas, regisseur asset management bij Rijkswaterstaat, geeft aan dat hij klantvragen kreeg over de over de behoeften die eerder waren vastgesteld: hinder, mate van onderhoud van de brug, de kosten tijdens onderhoudsperiode versus de kosten tijdens aanleg en ten slotte de opleveringsdatum.

Vermaas geeft aan op de projectwebsite: “Ik kreeg vragen over waaróm we bepaalde eisen hebben gesteld. Hierdoor constateerde ik dat ik, als gevolg van het later instappen in het project, vooral voortborduurde op systematiek die er al was. Een volgende keer zal ik mij meer in verdiepen in de achtergrond van de eisen en mijn achterban nog beter bevragen.”

  • Kenmerken van de gevoerde procedure:
  • Start samenwerking al tijdens aanbestedingsproces
  • Prijs geen criterium voor selectie (wel voor gunning)
  • Klant gaat met gegadigden om tafel en beoordeelt mee
  • Beoordeling op wederzijdse samenwerking
  • Samen schrijven contract met afspraken over scope, prijs en risico’s
  • Alleen de laatste Gegadigde verdiept zich in de brug

De laatste fase, (met 1 gegadigde) bleek heel lang te duren. Dat had onder meer ermee te maken dat er opnieuw onderhandeld werd over de prijs. De projectwebsite noemt dat zelf “een aangepast beeld” met “bijgestelde budgetten.”, om precies te zijn:

“De tweede constatering (geleerde les) is dat alle éxtra kennis die NU DOEN tijdens fase 4 opdeed, tot een aangepast beeld leidde van wat er allemaal nodig was om de Nijkerkerbrug te renoveren. Hierdoor bleek dat het budget, dat Rijkswaterstaat jaren geleden met de kennis van toen, voor dit project had vastgesteld, bijgesteld moet worden om de brug te kunnen renoveren. Er was dus extra budget nodig in een tijd waarin budgetten onder druk staan. Lastig!”

Zie voor een schema: http://www.projectdoen.nu/het-aanbestedingsproces/

Zie de Tender op

https://tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/d628b70361819848a53d9bee33f58f1f/cid/286672

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *