Aanbesteding concurrentiegerichte dialoog A16 in goed overleg – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding concurrentiegerichte dialoog A16 in goed overleg

Op maandag 28 november 2016 is de aanbesteding van een tunnel bij de a16 gestart met een aankondiging op TenderNed. Het gaat om een Design, Build, Finance and Maintain-contract (DBFM) met een plafondbedrag van €550 miljoen.  De inschrijfdatum loopt nog tot 12 januari. Over het project heeft RWS een aanvullend persbericht geschreven, lopende de tender, getiteld: “De aannemer kan het niet alleen”

In het persbericht geeft contract manager Stefan van der Voorn aan wat RWS belangrijk vindt in de aanbesteding.”Er wordt groot ingezet op duurzaamheid en zo min mogelijk hinder voor de omgeving: ‘Respect voor de omgeving is 1 van de 3 succesfactoren van dit project.’ Tijdens de bouw is de huidige weg minder beschikbaar voor het wegverkeer. De vertraging die dit oplevert wordt voertuigverliesuren genoemd. Rijkswaterstaat gaat uit van een miljoen voertuigverliesuren: ‘Maar we dagen marktpartijen uit om dit aantal omlaag te brengen.’ De lat ligt dus hoog, stelt Van der Voorn: ‘We willen dat de omgeving het project positief ervaart.'”

Voordat het contract met de uitverkoren aannemer in mei 2018 getekend kan worden, staan er gedurende de aanbesteding zeker 60 gesprekken met kandidaten en specialisten gepland. Deze gesprekken dienen om kennis met elkaar te delen en wederzijdse verwachtingen uit te spreken.

In de 2e fase worden de toekomstige werkzaamheden nauwgezet besproken. De marktpartijen schrijven en presenteren dan hun uitwerkte conceptplannen voor de realisatie. Vervolgens start de daadwerkelijke inschrijving. De gegadigden dienen hun definitieve plannen uit de 2e fase in en gaan met elkaar in competitie. De partij die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) doet, wordt uiteindelijk gekozen om de A16 aan te leggen.

De eerste selectie van inschrijvers vindt plaats in januari. Vervolgens gaat Rijkswaterstaat in 2 dialoogfases het gesprek aan met de kandidaat-opdrachtnemers. Uiteindelijk blijven 3 marktpartijen over, waaruit Rijkswaterstaat de beste aanbieding selecteert.

Samenwerking is een belangrijk thema voor RWS. ‘We zijn ons ervan bewust dat we intensief moeten samenwerken voor een goed projectresultaat. We zijn op zoek naar een gegadigde waarmee we een team kunnen vormen. De aannemer kan het niet alleen.’ Rijkswaterstaat daagt marktpartijen uit hier al in de 1e dialoogfase van de aanbesteding, tussen februari en december 2017, concrete invulling aan te geven. De 3 partijen die hier het beste op scoren gaan door naar de 2e fase.

Bron: RWS, 9 januari 2016

Zie:  https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/31e72c98b7e81f84fadd286624f3f07c/cid/311731

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *