BZK wil continue dialoog met de markt

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) dat verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van het rijk, wil onafhankelijk van de aanbestedingen een continue dialoog opstarten met de markt. Dat blijkt uit een factsheet van aan het BZK geliëerde interne inkooporganisaties, waaronder Rebus.  Met een continue dialoog kunnen partijen volgens BZK verkennen wat de mogelijkheden zijn en wederzijds begrip opbouwen Ook is er een dialoog gestart met de Dienst Roerende Zaken over het mogelijk maken van hergebruik. De dialoog staat dan los van concrete inkopen.

Het is niet de enige ambitie die BZK wil binnen vijf tot tien jaar alle onderdelen binnen de Categorie IWR (Inkoop Werkomgeving Rijk) circulair inrichten. Bij een grote inkoop van ICT die op dit moment loopt, heeft BZK onderzocht in hoeverre de markt uitgedaagd kon worden om met circulaire oplossingen te komen. Het proces wordt wel bemoeilijkt, aldus de folder; “omdat naast circulair inkopen ook zes andere thema’s van belang zijn, zoals social return.”

Bron: BZK

Daarom is er een expertiseteam maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) opgericht. Deze expertgroep ziet “veel circulaire kansen binnen de Rijksoverheid en het lopende aanbestedingsprogramma.”

Bron: BZK, 28 mei 2017

redactie Auteur

Geef een reactie