Waterschap Rivierenland koopt innovatief: geen gezeik, geen gezeur – Aanbestedingsnieuws

Waterschap Rivierenland koopt innovatief: geen gezeik, geen gezeur

PIANOo heeft op zijn website een praktijkcase gepubliceerd voor hoe men innovatief kan inkopen bij dijkverbeteringen. Dat is gebeurd bij Waterschap Rivierenland met een zogenaamd “open gunningstraject”. De aanbesteding blijkt met een concurrentiegerichte dialoog te zijn verlopen.
PIANOo bericht:
Waterschap Rivierenland wist precies wat ze wilde: ondergronds textiel aanbrengen, zodat het zand niet uit de dijk spoelt zoals bij onderspoeling gebeurt. Maar hoe bereik je dat? De markt was aan zet. Na een aanbestedingstraject kregen Boskalis en Van den Herik gelegenheid vijf dijktrajecten van hun aanpak te voorzien.

In dit praktijkvoorbeeld komen Martin Schepers, programmamanager dijkversterking bij waterschap Rivierenland, Willem-Jan de Vos, projectmanager Boskalis en Jeroen Terlingen, manager projectondersteunende afdelingen bij Van den Herik, aan het woord.

Martin Schepers: ‘Steeds hebben we alles open bij de deelnemende bedrijven neergelegd. Met ook de boodschap: ‘Je valt een keer af, dat hoort erbij. Geen gezeik, geen gezeur.’ In het proces zijn we 100% voor kwaliteit gegaan, zij het met een plafondbedrag. Na een inschrijftraject van diverse rondes bleven er twee technieken over die het meest kansrijk waren: de ene werkte met schermen, de ander door als het ware een gordijn de grond in te trekken.’

Bron: PIANOo, 16 november 2016
https://www.pianoo.nl/dijkversterking-in-open-gunningstraject

Redactie Aanbestedingsnieuws:

Hoe ziet dat er in de praktijk dan uit op TenderNed?

De aanbesteding is gevoerd met een Concurrentiegerichte Dialoog.  De opdracht bestaat uit: “voor een belangrijk deel uit het creatief zoeken naar de beste oplossing om het veiligheidsprobleem op te lossen en zo goed mogelijk in te passen in de omgeving. De dijkversterking moet voldoen aan de waterveiligheidsnormen die in 2017 in de te wijzigen Waterwet zullen worden opgenomen.”

De dialoog is gerectificeerd. Zo zijn de data op 21 juli, 1 dag voor de oorspronkelijke deadline, gerectificeerd. In plaats van een inleverdatum op 22 juli 2016 is de inleverdatum nu 16 september 2016.

Zie ook:

De aanbesteding is gerectificeerd voor wat betreft de inleverdata, publicatiedata en de data waarop de stukken beschikbaar waren. Die rectificatie werd pas op 22 juli bekend.

gecorrigeerde-data

Daarnaast is de aanbesteding vrij uitgebreid over wie er aan de dialoog deel mag nemen. Dat kan alleen als de gegadigde is financieel gezond en in staat een (bank)garantie op eerste afroep te stellen van € 500.000 na gunning t.b.v. verkenningsfase en deze te verhogen tot € 2.000.000 t.b.v. de planuitwerkingsfase en deze te verhogen tot € 5.000.000 t.b.v. de realisatiefase.

ervaringseisen

Daarnaast worden er nog eisen gesteld aan de ervaring van de inschrijver. Zo moet die verschillende referentieprojecten kunnen aantonen, waaronder, onder meer:

“Eén referentieproject (Referentie II) opgeleverd in de 5 jaar voorafgaande aan de sluitingsdatum voor het indienen van een Aanmelding (22 juli 2016);
Waaruit blijkt dat de Gegadigde, dan wel de derde waar Gegadigde in het kader van de technische bekwaamheid een beroep op doet, jegens Opdrachtgever het volgende heeft uitgevoerd:
Ontwerp en uitvoering (inclusief de kwaliteitsborging op basis van de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001 of vergelijkbaar) van een dijkverbeteringsproject bestaande uit een Primaire Waterkering met een minimale aanneemsom ter grootte van € 20 miljoen.”

Maar daarnaast ook met innovatie op het gebied van waterkeringen.

Waterkering te versterken met een minimale opdrachtwaarde van € 10 miljoen exclusief BTW.

C: INNOVATIE
C 1: Innovatie ontwikkeling
Eén innovatie waarbij de Gegadigde het volgende heeft uitgevoerd:
Ontwikkeling5 van een nieuwe technische oplossing op één van de faalmechanismen macrostabiliteit, piping en overloop en golfoverslag.
C 2: Innovatie ontwikkeling en praktijkproef
Eén innovatie waarbij de Gegadigde het volgende heeft uitgevoerd:
Ontwikkeling en praktijkproef6 van een nieuwe technische oplossing op één van de faalmechanismen macrostabiliteit, piping en overloop en golfoverslag.
C3: Innovatie ontwikkeling, praktijkproef en toepassing in waterkering
Eén innovatie waarbij de Gegadigde zelf verantwoordelijk was voor:
Ontwikkeling, praktijkproef en toepassing in een waterkering 7 van een nieuwe technische oplossing op één van de faalmechanismen macrostabiliteit, piping en overloop en golfoverslag.

Zie:

De vooraankondiging
De aankondiging
En de rectificatie

En de onderstaande printscreen waarop de gerectificeerde data goed zichtbaar zijn.

dijkverbetering-goringchem-tenderned-printscreen-16112016

Zie verder:

de handreiking concurrentiegerichte dialoog

1 thought on “Waterschap Rivierenland koopt innovatief: geen gezeik, geen gezeur

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *