Straatploeg gemeente Geertruidenberg – Aanbestedingsnieuws

Straatploeg gemeente Geertruidenberg

Om het wegenareaal in orde te houden, is klein onderhoud wegen noodzakelijk. Dit onderhoud wordt uitgevoerd door één ploeg stratenmakers. Hoofddoel van de werkzaamheden is het afhandelen van klachten/meldingen vanuit de gehele gemeente. Hoofdzakelijk gaan deze meldingen over los straatwerk, wortelopdruk, kuilen en gaten in de weg. Bedoeling is om deze binnen
afzienbare tijd na melding afgehandeld te hebben.

1. Samenstelling van de straatploeg:
− 1 straatmaker, medewerker bouwbedrijf groep D.
− 1 bouwvakhelper, medewerker bouwbedrijf groep A.
2. De ploeg dient te beschikken over eigen vervoer, benodigde handgereedschap, een trilplaat van circa 180 kg, een stenenknipper en een gekalibreerde laser. Het vervoer dient geschikt te zijn voor het verplaatsen van materieel en te verwerken materiaal. Het materieel dient geschikt te zijn voor de werkzaamheden zonder schade aan te brengen aan de openbare ruimte of negatieve invloed te hebben op de verkeersveiligheid. Inzet van klein en licht materieel heeft hierbij de voorkeur.
3. Tevens dient bij de prijs inbegrepen te zijn: het gedurende de genoemde periode ter beschikking stellen van wegafzettingsmateriaal conform figuur 96b-37d uit de CROW publicatie “Werk in uitvoering 96b”. Aanvullend ter beschikking stellen: 2 stuks gele tekstborden met daarop in zwarte letters de tekst: “fietsers afstappen”, 8 stuks verkeerskegels en 4 x paal met grondpot/pin inclusief bord slipgevaar J20.
4. De opdrachtnemer heeft een vastgelegd en een gecertificeerd Veiligheid Gezondheid en Milieu-systeem (VCA*-systeem).
5. Wisseling van personeel is mogelijk in overleg met, en/of met toestemming van, en/of in opdracht van de opdrachtgever. De samenstelling van de straatploeg mag hiermee niet gewijzigd worden.
6. Bij ziekte of (regulier) verlof dient vervanging geregeld te zijn zodat continuering van het werk wordt gegarandeerd.
7. Het inzetten van lerend personeel bij de straatploeg is toegestaan, maar lerend personeel mag geen straatmaker en/of opperman vervangen.

De opdracht betreft een raamovereenkomst. Het betreft de periode van 1 januari 2023 t/m 31 december 2024 met uitzondering van vier weken bouwvakvakantie, twee weken kerstvakantie en de (nationale) algemeen erkende feestdagen. De overeenkomst kan twee keer worden verlengd voor de duur van één jaar.Voor deze opdracht geldt een maximale waarde van €1.000.000,- exclusief BTW. Indien binnen de contractduur de maximale waarde van €1.000.000,- exclusief BTW wordt bereikt, zal de overeenkomst bij het bereiken van voornoemde maximale waarde van rechtswege eindigen.

Bron Tenderned 31 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/270708

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *