Reconstructie Rietwijkeroordweg en Noordpolderweg Aalsmeer – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie Rietwijkeroordweg en Noordpolderweg Aalsmeer

Foto: Google Streetview

De aanbestedende dienst is op zoek naar een opdrachtnemer die de ‘Reconstructie Rietwijkeroordweg en Noordpolderweg’ te Aalsmeer realiseert overeenkomstig de offerteaanvraag inclusief bijlagen en eventuele nota’s van inlichtingen. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– het opbreken van de verharding;
– het uitvoeren van rioleringswerken;
– het uitvoeren van grondwerken;
– het uitvoeren van asfaltwerken;
– het uitvoeren van bestratingswerken;
– het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

Het werk zal starten op dinsdag 1 november 2022 (in tegenstelling tot hetgeen gesteld in deel 1 van het bestek onder paragraaf 05 ‘Tijdsbepaling’). Het werk opleveren op vrijdag 9 december 2022 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald in overeenstemming met artikel.

Indien de opdrachtgever gedurende de duur van overeenkomst besluit om aanvullende werken/ diensten en/of leveringen af te nemen dan kunnen deze uitbreidingen onderdeel gaan uitmaken van een of meerdere van de naar aanleiding van deze aanbesteding te sluiten overeenkomsten. De aanbestedende dienst behoudt zich echter het recht voor om deze eventuele aanvullende diensten buiten deze overeenkomst te laten en door derden te laten uitvoeren.

Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving, op basis van de laagste prijs. Dit betekent dat de aanbestedende dienst de overheidsopdracht gunt op basis van het laagste aan te nemen bedrag (aanneemsom, aangeboden conform het “inschrijvingsbiljet”). Dit criterium wordt toegepast omdat de te realiseren werken voor de uitvoering technisch volledig zijn uitgewerkt op basis van het bestek (Standaard RAW-systematiek) inclusief technische tekeningen en bijlagen.

Bron: Tenderned woensdag 31 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/270984

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *