Stichtse Vecht besteedt bestrating Bisonspoor aan – Aanbestedingsnieuws

Stichtse Vecht besteedt bestrating Bisonspoor aan

Foto: Bisonspoor 2020

De gemeente Stichtse Vecht is voornemens het gebied rondom Bisonspoor in verschillende fases (periode 2019 – 2024) te herinrichten. Ten behoeve van deze herinrichting dienen de straatstenen aanbesteed te worden. In de beschrijving van de opdracht staat:

Gemeente Stichtse Vecht is voornemens één overeenkomst af te sluiten met betrekking tot het leveren van straatstenen voor Bisonspoor. Gemeente Stichtse Vecht is voornemens om aan één Inschrijver de Opdracht te gunnen. De Opdracht wordt gegund op basis van het gunningscriterium ‘laagste prijs.

Dat heeft dus alle kenmerken van een uitglijer in zich. Niet zozeer voor de wethouder of de aanbestedende dienst, die kletsen zich er wel weer uit als het misgaat,  maar voor alle bezoekers van het winkelcentrum Bisonspoor en omgeving. Als de markt om een opdracht verlegen zit, krijg je de slechtst mogelijke tegels en als dat niet zo is, vragen inschrijvers de hoofdprijs. Alle ruimte voor stunters om te stunten met de prijs en geen enkele ruimte om tegen een kleine meerprijs een aanzienlijk beter resultaat te krijgen. Hier is de mythe van de laagste prijs bij stoeptegels nog eens haarfijn ontrafeld. Wat krijg je dus met de laagste prijs? Dat de stoep open ligt met Kerst.

Neem als voorbeeld het centrum van Eindhoven, het was aan het begin wel mooi, maar van slechte kwaliteit en glibberig, zeker bij regen. Ze waren nou juist ingekocht omdat ze een klein beetje leken op de prachtige tegels die er decennia daarvoor lagen en onverwoestbaar waren. Eindhoven probeerde nog de schade te verhalen op de aannemer maar de Raad voor Arbitrage heeft de BAM daarin in het gelijk gesteld. Gelukkig heeft men de foto’ s nog. Vroeger konden zulke inkopen gewoon in 1x goed. Wat is dat toch.. . Dat gaan ze nu in een miljoenen project opnieuw doen, met nu al proefstukjes.Dan is het zeker duurkoop geweest.

Bisonspoor2020 schrijft:

Omdat de inrichting van de openbare ruimte meer omvat dan een eenvoudige herbestrating is de gemeentelijke inspraakverordening van kracht. Nadat
het ontwerp door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld, wordt het plan ter inzage gelegd, waarna een ieder vier weken de tijd heeft om
te reageren. Voorgesteld wordt het ontwerp in de aan belanghebbenden te presenteren en daarop aansluitend een kleine expositie in te richten in het winkelcentrum.

Suggereert dat de bewoners inspraak hebben, maar niet op de eenvoudige herbestrating.

AN kan van harte aanbevelen aan de uitvrager om ons artikel Leiden kiest voor Wienerberger straatstenen buiten centrum goed door te lezen, overleg te plegen met andere aanbestedende diensten, en dan deze aanbesteding stop te zetten, uithuilen en opnieuw beginnen. Een zin uit het citaat van Leiden zegt genoeg. “De bestrating heeft wellicht de grootste impact op de uitstraling van de openbare ruimte.” En zo is het. Dus stopzetten , dan vertellen wij niet dat Ruimte én Duurzaamheid bij één wethouder ligt.

Bron: Tenderned, 20 februari 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/158925;section=0

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *