Speeltoestellen en kunstgras valondergronden Purmerend – Aanbestedingsnieuws

Speeltoestellen en kunstgras valondergronden Purmerend

Foto: Pixabay

De gemeente Purmerend is verdeeld in de volgende zeven wijken:

  • Overwhere;
  • Centrum;
  • Weidevenne;
  • Purmer-Noord;
  • Wheermolen;
  • Gors;
  • Purmer-Zuid.

De gemeente Purmerend streeft er naar om de diversiteit in speelwaarde en in leeftijd per  wijk zo groot mogelijk te houden. In totaal zijn er op dit moment circa 350 speelplekken verdeeld over deze zeven wijken. Ieder jaar worden er van 25 á 30 speelplekken de speeltoestellen en eventueel ondergronden vervangen. De genoemde aantallen dienen ter indicatie van de te verwachte omvang, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Er geldt derhalve geen afname verplichting voor de gemeente Purmerend..

Gedurende de looptijd van de overeenkomst bestaat de mogelijkheid dat de omvang van de opdracht veranderd als gevolg van het toevoegen van gemeente Beemster. De keuze van de speeltoestellen in de gemeente Purmerend zal in grote mate bepaald worden door de bewoners. Bewoners in de directe omgeving van de speelplek krijgen een brief met daarin het verzoek om hun wensen aan te geven ten aanzien van de speelplek. Hierbij worden géén specifieke speeltoestellen benoemd maar ‘speel-bewegingen’ als ‘duikelen’, ‘glijden’, ‘springen’, ‘schommelen, e.d. al dan niet aangevuld met tekeningen. Op basis van de ontvangen reacties wordt door de ontwerper één voorstel gemaakt. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de bewoners (kinderen). Dit voorstel wordt gecommuniceerd naar de bewoners als het uiteindelijke ontwerp welke zal worden gerealiseerd. Hierdoor is op voorhand geen verdeling te maken in type- en materiaalkeuze.

De opdracht is verdeeld in vier percelen:
1. Hout en kunstgras valondergrond
2. Kunststof en kunstgras valondergrond
3. Metaal / Aluminium en kunstgras valondergrond
4. Roestvast staal (RVS) en kunstgras valondergrond
De bovengenoemde verdeling in percelen is op basis van de gemaakte keuzes van de afgelopen jaren. Hierdoor kan de gemeente Purmerend voorzien in de diversiteit en de juiste materiaalkeuze per speelplek.

De gemeente Purmerend wil overheidsopdrachten plaatsen, te weten het leveren en plaatsen van speeltoestellen, met gebruikmaking van een raamovereenkomst die gesloten wordt met meerdere opdrachtnemers. Per perceel wordt een raamovereenkomst aangegaan met maximaal drie opdrachtnemers. Inschrijvers kunnen voor één of meerdere percelen een inschrijving doen. Er wordt per perceel gegund. Indien op meerdere percelen wordt ingeschreven, dient te allen tijde voor ieder perceel apart een kortingspercentage-opgave te worden gedaan. Indien dezelfde
kortingspercentages van toepassing zijn, dan dient dit per perceel ingevuld te worden. De verwachte ingangsdatum is 1 januari 2020 en de overeenkomst eindigt alsdan op 1 januari 2022. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de duur van de overeenkomst maximaal tweemaal stilzwijgend te verlengen met een periode van één jaar.

Bron: Tenderned 24 september 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/175980

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *