Onderhoud Sprinklers Erasmus MC – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud Sprinklers Erasmus MC

Foto: Pixabay/Closa

Het Erasmus MC zoekt via een openbare procedure een geschikte leverancier voor het geplande periodiek onderhoud aan haar sprinklerinstallaties. Deze aanbesteding omvat het preventieve onderhoud, storingsonderhoud, twee wekelijks testen, assistentie bij jaarlijkse
inspectie en, indien noodzakelijk, vervanging of modificatie.

Het ziekenhuis stelt via de sprinklerbeveiliging zeer hoge eisen aan de betrouwbaarheid van deze installatie die ten doel heeft het bij brand voorkomen van slachtoffers en van materiële- en immateriële schade. Hiertoe wordt o.a. preventief onderhoud ingezet bestaande uit planmatige testen en onderhoudsbeurten volgens voorgeschreven recepten. Ook het verlenen van assistentie bij de jaarlijkse inspectie (certificering) behoort tot deze opdracht. Het geschatte aantal storingen op jaarbasis bedraagt circa 20 stuks. Aangezien dit getal inclusief meldingen van de medio 2018 opgeleverde nieuwbouw is, kan het cijfer nog niet echt representatief zijn. U kunt hieraan dan ook geen rechten ontlenen.

De overeenkomst zal worden aangegaan voor de duur van 47 maanden betreffende de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2023, met een optie tot eenzijdige verlenging door Erasmus MC voor drie periodes van twee jaar. Erasmus MC heeft gekozen voor het aangaan van een langdurige overeenkomst. Het bekend raken op de omvangrijke Erasmus MC campus vergt een tijdsinvestering van
zowel opdrachtnemer als Erasmus MC. Pas na deze ‘inwerktijd’ kan het volle potentieel van de opdrachtnemer tot zijn recht komen.
Daarnaast wenst Erasmus MC een duurzame (langdurige) samenwerking aan te gaan met de opdrachtnemer, omdat deze zorg moet gaan dragen voor borging van continuïteit van technische installaties en daarmee voor continuïteit van de primaire processen van Erasmus MC.

Bron: Tenderned 24 september 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/176052

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *