Gemeenten rond Houten rijden met LNG-afvalwagens – Aanbestedingsnieuws

Gemeenten rond Houten rijden met LNG-afvalwagens

De gemeenten Houten, Eemnes, de Bilt, Stichtse Vecht, De Ronde Venen en Wijk bij Duurstede hebben na een gezamenlijke aanbesteding voor afvalverwerking vanaf 1 januari 2019 nu afvalwagens op LNG. De eerste afvalwagens op LNG rijden inmiddels rond in Houten. GroenLinks-wethouder Hilde de Groot nam een kijkje bij SUEZ en het AD deed daar verslag van. 

De wethouder laat in het AD-artikel weten dat het nog niet tevreden te zijn met de duurzaamheid van de LNG-voertuigen (hier ook wel: LPG). Als de voertuigen elektrisch waren, verdient dat haar voorkeur, maar die techniek is nog niet doorontwikkeld. Of LNG daadwerkelijk slechter is voor het milieu dan elektrisch, hangt er maar van af, onder meer van hoe de elektriciteit is opgewekt. Maar dat is niet het hele verhaal.

Bij zowel elektrisch als LNG is de uitstoot verwaarloosbaar, LNG stoot alleen methaan (een veel erger broeikasgas als CO2) en waterdamp uit. Maar in de winning is elektrisch rijden alleen schoner wanneer dat is opgewekt met zonnestroom of windenergie. LNG stoot in tegenstelling tot reguliere diesel/benzinemotoren geen NOx of SOx uit. Doordat het -tenminste nu- een restproduct is, dat vrijkomt bij olieraffinage, is het opwekken zelf niet de boosdoener. En wat betreft de brandbaarheid, is LNG weliswaar -mits in aanraking met zuurstof- brandbaar, maar is de batterij van elektrische voertuigen aanzienlijk brandgevaarlijker.

Het gebruik van LNG leidt tot het benutten van een overschot. Het gas, de methaan en ethaan waaruit LNG hoofdzakelijk bestaat, was er al. Elektriciteit is daarentegen een schaars product. Die schaarste ontstaat mede doordat elektriciteit niet eenvoudig zonder verlies transporteerbaar is. Ook dat is niet het geval bij LNG, wat in een tankwagen over de weg kan. Helaas, en dat is een behoorlijke adder onder het gras, moet de LNG gekoeld worden voor transport. Daarmee komt weer uitstoot vrij, bovenop het transport. De beschikbaarheid van LNG is een veelgenoemd probleem, maar gemeenten hebben dat zelf in de hand en is ook dat geen onderscheid met elektrische voertuigen, waarvoor het ook ontbreekt aan een continentaal dekkend voorzieningennetwerk.

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Dienst Limburg Rijkswaterstaat

TNO heeft onderzocht dat tot 23% CO2-reductie te bereiken is, wanneer vrachtwagens op LNG rijden in plaats van Diesel (op basis van een onderzoek naar 2 vrachtwagens van dezelfde leverancier). Met name op lange afstanden is de besparing in uitstoot volgens TNO aanzienlijk. 

Ilse van den Breemer, Manager Overheden bij SUEZ, zei een half jaar geleden over het contract met de 6 Utrechtse gemeenten: “Het is een bevestiging dat onze focus op duurzaamheid het verschil maakt. We verwerken en recyclen afval op de meest innovatieve wijze en onderzoeken continu het gebruik van alternatieve brandstoffen. Zo zetten we steeds meer voertuigen in die rijden op LNG, een brandstof die een stuk schoner is dan diesel. Daarnaast zorgt het winnen van de aanbestedingen voor meer arbeidsplaatsen. We nemen bijna 50 nieuwe chauffeurs en beladers aan voor de afvalinzameling in deze zes Utrechtse gemeenten.”

Best is de vijand van beter. LNG is schoner dan diesel, Elektrisch is schoner dan diesel. Welke van de twee het schoonst is? In Houten kiest men voor elektrisch maar het is onwaarachtig. De bakfiets is dus het schoonst. Een fiets verslaat elk ander transportmiddel op het gebied van duurzaamheid. Helaas heeft het experiment van de gemeente Aalst-Waalre om het huisvuil met de fiets op te halen, nog niet veel navolging gekregen. Ook al schijnt het te bevallen. Bijkomend voordeel is de social return. Het creëert een enorme werkgelegenheid. Helaas lopen dan de arbeidskosten ook navenant op. Zo heeft elk voordeel wel een nadeel.

https://www.ad.nl/utrecht/houten-leegt-kliko-s-met-schone-vuilniswagens~acc9b143/

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/mobiliteit-logistiek/roadmaps/sustainable-traffic-and-transport/sustainable-mobility-and-logistics/verbeteren-luchtkwaliteit-door-monitoring-werkelijke-uitstoot/rapporten-emissiemetingen-vrachtwagens-en-bussen/

 

En bij onze collega´s van TankPro:

TNO: tot 23% CO2-reductie mogelijk met LNG-trucks

Duurzaam afvalmanagement: De schillenboer in de Jordaan, foto 1945, auteur onbekend. Bron: Nationaal Archief, archiefinventaris 2.24.01.03 fotonummer 900-4854 op. cit. WikiCommons

NL-HaNA 2.24.01.03 0 900-4854

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *