Sloop- en nieuwbouw buurtcentrum Zuilen Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Sloop- en nieuwbouw buurtcentrum Zuilen Utrecht

Impressie: ©Gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht1 wil een overeenkomst afsluiten voor slopen en opnieuw opbouwen van buurtcentrum Zuilen.
Het gebouw van buurtcentrum Zuilen is aan het einde van haar levensduur. Het pand wordt gesloopt tot op de ruwe begane grond vloer en wordt energieneutraal herbouwd binnen dezelfde contouren van de gevellijnen. Er is tot sloop besloten vanwege de lage bestaande betonconstructie die niet voldoet aan de hoogte van het nieuwe bouwbesluit. Dit maakt sloop en nieuwbouw noodzakelijk.

In het kader van duurzaamheid en circulariteit blijft de begane grondvloer liggen. De realisatie betreft de oplevering van
een energieneutraal gebouw met voldoende verdiepingshoogte waarin de huurders hun maatschappelijke activiteiten kunnen uitoefenen. Buurtcentrum Zuilen ligt in een dichtbevolkte wijk. Naast het buurtcentrum ligt een basisschool en een
gymzaal. Dit schoolgebouw wordt vanaf de zomer van 2024 gerenoveerd, ook de gymzaal wordt gerenoveerd, naar verwachting vanaf januari 2025. Bij de start van het schooljaar van 2025/2026 worden de school en de gymzaal weer in gebruik genomen. Het schoolgebouw en de gymzaal zijn gedurende de eigen verbouwing gesloten voor gebruikers. Dit betekent dat er verschillende bouwactiviteiten plaatsvinden rondom het buurtcentrum, de school en de gymzaal in dezelfde periode. Hier dient de opdrachtnemer rekening mee te houden gedurende de uitvoering van de sloop en nieuwbouw van
het buurtcentrum Zuilen.

Op dit moment zijn de afdeling Vastgoed Exploitatie Welzijn en het Buurtteam de bestaande huurders. In het pand is er nog ruimte voor een derde huurder op de eerste verdieping. Momenteel is gemeente nog zoekende naar een kandidaat huurder. In de prijs uitvraag wordt de inrichting van de eerste verdieping meegenomen. Indien er gedurende de uitvoering geen derde huurder wordt gevonden zal dit als minderwerk worden beschouwd. Indien een derde huurder zich minimaal acht weken voor de start van de afbouwperiode aan dient, neemt opdrachtnemer de werkzaamheden voor de inrichting van de eerste
verdieping mee in de afbouw. De indeling van de eerste verdieping, gelegen achter het altijd te realiseren gedeelte zoals aangegeven in de demarcatie, kan wijzigen op verzoek van de huurder. Afwijkingen in hoeveelheden zullen als meer- of minderwerk worden verrekend.

Uitgangspunt voor de toe te passen materialen is biobased waar mogelijk. De bouwplaats dient stikstofneutraal te zijn.
Daar waar mogelijk is de toepassing van hergebruikte materialen uitgangspunt. Een en ander ter goedkeuring van de directie. De richtlijnen van BAT (Bouw Advies Toegankelijkheid) dienen voor zover aangegeven aangehouden te worden.
De installatiewerkzaamheden staan omschreven in het installatiebestek dd. 8 maart 2024 door Feniks Installatieadviseurs. Het installatiebestek maakt onverbrekelijk deel uit van het bestek.

Voor deze opdracht volgt de gemeente de nationale openbare aanbestedingsprocedure. De gemeente wil de opdracht gunnen aan één inschrijver. De gemeente gunt de opdracht aan de
inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Deze opdracht wordt niet opgedeeld in percelen omdat de werkzaamheden door één partij uitgevoerd kunnen worden en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De markt wordt niet benadeeld door het uitzetten van de opdracht in één perceel. Wegens het behouden van snelheid en continuïteit in het project wordt de uitvoering bij één partij belegt.

De gemeente organiseert op 25 april 2024 10:00 uur een locatiebezoek. U kunt zich hiervoor aanmelden door uiterlijk 24 april 2024 10:00 uur een bericht te sturen via het aanbestedingsplatform. Vermeld hierin wie er naar het locatiebezoek komen (maximaal 2 personen). U ontvangt daarna een uitnodiging met de ontvangstlocatie. U kunt tijdens dit locatiebezoek vragen stellen ter verduidelijking. Om ervoor te zorgen dat alle geïnteresseerde partijen over dezelfde informatie beschikken, stelt u uw vraag na afloop ook via het anbestedingsplatform. De gemeente beantwoordt de vragen zo snel mogelijk. Van het locatiebezoek wordt een proces-verbaal van bezoek van de locatie inschrijvingsfase opgemaakt.

Bron: Tenderned maandag 15 april 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/332732

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 16 april 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *