Multifunctionele sport en spel accommodatie Stichting Sport en Spel Reek (NB) – Aanbestedingsnieuws

Multifunctionele sport en spel accommodatie Stichting Sport en Spel Reek (NB)

Impressie: © Gemeente Maashorst

Het betreft hier een nationale niet-openbare aanbesteding voor een bouwteam voor de realisatie van een nieuwe multifunctionele sport en spel accommodatie in Reek, gemeente Maashorst. De Beheerstichting Sport en Spel Reek is
bouwheer en aanbestedende dienst.

De nieuwbouw moet gerealiseerd worden door het selecteren en contracteren van een aannemer of aannemerscombinatie, welke in een engineeringteam een definitief ontwerp uitwerkt tot een technisch ontwerp (TO) en daarmee tevens de gelegenheid krijgt geboden het werk te realiseren. De aannemer of aannemerscombinatie is daarbij volledig verantwoordelijk voor zowel het bouwkundige als het installatietechnische deel van de opdracht.
in de eerste fase wordt het definitief ontwerp uitgewerkt tot en met een technisch ontwerp. Na afronding van het technisch ontwerp met bijbehorende definitieve begroting zal al dan niet een contract voor de uitvoeringsfase worden overeengekomen. In de uitvoeringsfase zal de verdere uitwerking tot uitvoering gereed ontwerp en uiteindelijke realisatie plaatsvinden.

De inschrijver, die de opdracht gegund krijgt om het technisch ontwerp op te stellen en uit te werken, krijgt pas opdracht voor de daadwerkelijke uitvoering van het technisch ontwerp, indien opdrachtgever en opdrachtnemer het volledig eens zijn met elkaar met betrekking tot het ontwerp en de daarmee samenhangende kosten. Indien opdrachtgever niet in kan stemmen met het technisch ontwerp en de daarmee samenhangende kosten, krijgt de inschrijver, die op de tweede plaats is geëindigd bij deze aanbesteding de opdracht om op zijn beurt het technisch ontwerp op te stellen en uit te werken. De
opdrachtnemer, die in eerste instantie de opdracht kreeg tot opstelling en uitwerking van het technisch ontwerp, krijgt zijn kosten hiervoor vergoed op basis van de ontwerpkosten, die hij heeft opgegeven in het inschrijfbiljet. Het technische ontwerp met de daarbij gemaakte stukken van deze opdrachtnemer worden eigendom van opdrachtgever.

Het project kenmerkt zich doordat beheersstichting en verenigingen door zelfwerkzaamheid van de vrijwilligers/sponsoren een aantal facetten binnen het project kunnen en mogen uitvoeren. Van de aannemer wordt verwacht dat zij dit faciliteert en hier aan meewerkt. Er is een ontwerp gemaakt voor de nieuwe toekomstbestendige en duurzame accommodatie,
bestaande uit een gymzaal met bijbehorende ruimten (o.a. kleedkamers met sanitaire voorzieningen, opslagruimten), overige ruimten (o.a. vergaderruimte, wasruimte, technische ruimten) en een kantine. De accommodatie zal hoofdzakelijk door sportverenigingen en een jeugd- en jongerenorganisatie worden gebruikt, alsmede door het (basis)onderwijs.

Sport en Spel Reek moet een circulaire, klimaat adaptieve multifunctionele accommodatie worden, waarbij de duurzaamheidsambitie hoog ligt. Uiteraard is het uitgangspunt gasloos en energieneutraal. Er moet worden gewerkt conform de voorschriften van de subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA), zodat aan de gewenste ambities wordt voldaan en zodat hiervoor een aanvullende subsidie kan worden aangevraagd. De ontwikkeling heeft een totale omvang van ca. 1500 m2 BVO.

Bron: Tenderned maandag 15 april 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/332611

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 16 april 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *