Selectie aannemer en installateur (E + W) GBS De Parel, Drachten – Aanbestedingsnieuws

Selectie aannemer en installateur (E + W) GBS De Parel, Drachten

Impressie: ©VGPO Noorderbasis

GBS de Parel krijgt een nieuw schoolgebouw. Het huidige gebouw, uit 1968, zal hiervoor gesloopt moeten worden. Het nieuwe gebouw gaat onderdak bieden aan GBS de Parel, Kinderopvang Kleurrijk en een gymvoorziening. NoorderBasis treedt op als bouwheer voor de realisatie van het werk en is hiervoor de aanbestedende Dienst. Het is een gebouw waar kinderen van 0 t/m 12 jaar zich kunnen ontwikkelen. De gymvoorziening is voor de kinderen bestemd. Maar buiten schooltijden kunnen ook verenigingen gebruikmaken van de voorziening. Het gebouw komt nagenoeg op dezelfde locatie waar het huidige gebouw zich nu bevindt. Het terrein is rondom omsloten door woningen. Het perceel is in een rechthoek gelegen. Het gebouw wordt gasloos en voldoet aan de energie prestatienorm BENG.
Gegevens gebouw:
Vloeroppervlak GBS (BVO) : 2182 m2
Vloeroppervlak kinderopvang : 184 m2
Vloeroppervlak gymzaal (BVO) : 569 m2
Bouwlagen : 2
Buitenterrein : 5423 m2 (incl. footprint gebouw)

De opdracht is verdeeld in twee percelen:
Perceel 1: betreft de bouwkundige werkzaamheden + de coördinatieverplichting over de uitvoering van het gehele werk.
Perceel 2: betreft de installatietechnische werkzaamheden voor de realisatie van het werk.
De opdrachtnemers aan wie de opdracht wordt gegund dienen dit te realiseren binnen de uitgangspunten bijbehorende Aanbestedingsdocumenten zijn opgenomen. In de inschrijvingsfase worden de contractuele voorwaarden ,de ontwerpdocumenten c.q. het bestek beschikbaar gesteld. De opdrachtgever ziet op de uitvoering van de opdracht toe door middel van directievoering en toezicht.

Er is sprake van een traditionele bouworganisatievorm waarbij voor beide percelen op basis van bestek en tekeningen, een inschrijving wordt gevraagd. Voor elk perceel wordt met de betreffende opdrachtnemer één aannemingsovereenkomst gesloten. Na definitieve gunning vangt de contractfase aan. De uitvoering vindt naar verwachting plaats vanaf
december 2021 en het project dient uiterlijk opgeleverd te worden januari 2023. In de inschrijvingsfase wordt dit nader uitgewerkt.
Als er vijf inschrijvers per perceel zijn geselecteerd zullen zij worden uitgenodigd om een inschrijving te doen. Het uitgangspunt voor de inschrijvingsfase is, conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid, de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Dit houdt in dat naast de prijs ook de kwaliteit van de inschrijvingen wordt beoordeeld. Uitgangspunt hierbij is vaste prijs tot einde werk. Gedurende de selectiefase wordt de inschrijvingsfase nader uitgewerkt.

Bron: Tenderned 1 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/231677

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *