Cateringdienstverlening Raad voor de rechtspraak – Aanbestedingsnieuws

Cateringdienstverlening Raad voor de rechtspraak

Foto: Pexels.com/Lukas

In 2015 heeft de Rechtspraak, een Overeenkomst gesloten voor levering van cateringdienstverlening. Die Overeenkomst had een looptijd van maximaal 6 jaar en expireerde op 1 mei 2021. De Rechtspraak heeft een overbruggingscontract afgesloten voor de nog lopende cateringdienstverlening. Deze heeft een looptijd van 8 maanden met een verlengoptie van tweemaal 2 maanden.
Daarmee heeft het overbruggingscontract een maximale looptijd van 1 jaar en expireert op 1 mei 2022. De rechtspraak heeft de wens om een nieuwe overeenkomst per 1 maart 2022 in te laten gaan. Het Inkoop Uitvoeringscentrum van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (IUC LNV, hierna IUC) is verantwoordelijk voor de Categorie Consumptieve Dienstverlening en voert, namens de Rechtspraak, de aanbesteding en contractering uit. De aanbesteding  cateringdienstverlening ten behoeve van de Rechtspraak is gebaseerd op het Categorieplan Catering.

Het doel van de aanbesteding is het afsluiten van maximaal drie overeenkomsten voor cateringdienstverlening die aansluiten bij de visie van de Categorie Consumptieve Dienstverlening (Categorieplan en Visie Circulaire categorie) waarbij wordt voldaan aan de eisen van de Rechtspraak zoals omschreven in het Programma van Eisen.
Daarnaast is het doel van deze aanbesteding om opdrachtnemers te contracteren die zorgen voor een goede borging van kwaliteit en continuïteit, bij wie duurzaamheid en milieu hoog in het
vaandel staan, die zorgen voor een goede communicatie richting de gasten, die eigen (nieuwe) medewerkers betrekken bij het aangeboden cateringconcept en die tot slot flexibel kunnen inspelen op onverwachte situaties.

De Rechtspraak heeft op 23 locaties een restauratieve voorziening. Die locaties en voorzieningen variëren in grootte. Een beperkt aantal locaties zitten in de categorie (minder dan) 70 (potentiële) lunchgebruikers per dag. Zowel de gebouwelijke voorzieningen als ook de lokale behoeften verschillen van elkaar. Daarom zal in het kader van deze aanbesteding voor elke locatie een specifieke beschrijving worden gemaakt met voor die locatie specifieke wensen eisen en behoeften. Ook vergaderservices maken onderdeel uit van het project. Warme dranken zijn eerder aanbesteed en maken geen onderdeel uit van deze aanbesteding. Evenementen catering is in de huidige opzet opgenomen als een optie. Gerechten kunnen gebruik
maken van de diensten van de cateraar, maar zijn daartoe niet verplicht. Hier moet worden gedacht aan installatie-zittingen, feesten en presentaties. Inschrijvers dienen hun visie op moderne, klantvriendelijke en duurzame catering te verwerken in
het exploitatie- en verbeterplan (als onderdeel van het gunningcriterium kwaliteit).

Het contract moet optimaal bijdragen aan de transitie naar een duurzame (waaronder circulaire) catering. Het gaat om een transitie naar meer biologische/fairtrade, lokale/regionale, uit het seizoen afkomstig en plantaardige producten. En minder verspilling en afval. Bij circulaire catering wordt uitgegaan van verbruik van grondstoffen en hulpbronnen naar gebruik van grondstoffen en hulpbronnen. De waarde van materialen en producten blijft zoveel mogelijk behouden. Producten worden optimaal gebruikt. Dat vraagt om optimale, transparante samenwerking met ketenpartners.

Voor deze aanbesteding heeft de Raad voor de rechtspraak de locaties opgedeeld in 3 min of meer geografisch verdeelde percelen. In bijlage 10 van de aanbestedingsdocumenten zijn de verschillende percelen uitgeschreven en wordt het aantal locaties per perceel vermeld. Gegadigden kunnen op meerdere percelen inschrijven.

NDR: Onderstaand wordt beschreven dat er een schouw zal zijn waarbij u zich op de dag van de publicatie had moeten aanmelden (1 juli), de eerste schouw is op 2 juli 09:00 en dat is slechts luttele uren na het verschijnen van ons artikel. De datum van het document is 27 juni 2021, waardoor wij de conclusie trekken dat aanbesteder geen rekening heeft gehouden met de absurde 48 uur vertraging door publicatie op TED. 

De aanbestedende dienst biedt de mogelijkheid aan inschrijver om locaties te bezichtigen. De bezichtigingen vinden plaats op de in het overzicht opgenomen locaties met de daarvoor gereserveerde datum en tijd. Voor deelname aan de schouwronde kunt u zich tot uiterlijk 1 juli 2021, 12:00 uur aanmelden via ‘Berichten’ op TenderNed, onder vermelding van naam,
contactgegevens van de afgevaardigde en de te bezoeken locaties. Uw aanmelding zal per email worden bevestigd. In de mail zal ook het adres en de contactpersoon van de betreffende rechtbank worden vermeld. Tijdens de schouwronde is het maken van foto’s alleen toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke van het betreffende gerecht. Tijdens de
schouwronde mogen er géén vragen worden gesteld over de opdracht en/of de aanbesteding. Dergelijke vragen kunnen worden gesteld in de Nota van Inlichtingen volgens de planning. Er mag maximaal 1 persoon per inschrijver deelnemen aan de schouwing.

NDR Ook dit komen we vaker tegen bij schouw vermeldingen bij aanbestedingen. juridisch of niet,  maximaal 1 persoon is natuurlijk, zo als Koot en Bie het ooit schetsten, gelul van een dronken aardbei.  

Deelnemers dienen 15 minuten voor aanvang van de schouw op de locatie aanwezig te zijn en zich te melden bij de
contactpersoon van het betreffende gerecht.
Planning schouwdagen:

Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch 02.07.2021 09:00 uur tot 10:00 uur
Rechtbank Limburg, locatie Roermond 02.07.2021 14:30 uur tot 15:30 uur
Rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht 08.07.2021 09:30 uur tot 10:30 uur
IVO Rechtspraak 08.07.2021 14:00 uur tot 15:00 uur
Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem 19.07.2021 09:30 uur tot 10:30 uur
Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden 19.07.2021 14:30 uur tot 15:30 uur
Let op! Neem een geldig legitimatiebewijs mee. Daarnaast gelden de alsdan geldende Covid-maatregelen.

Bron: Tenderned 1 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/231735

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *