Selecteren en leveren nieuwe PLC hardware kunstwerken Hoogheemraadschap van Rijnland – Aanbestedingsnieuws

Selecteren en leveren nieuwe PLC hardware kunstwerken Hoogheemraadschap van Rijnland

Het beheer van watersystemen en het bewaken van de veiligheid van de inwoners tegen overstromingen is in Nederland grotendeels toebedeeld aan waterschappen. Waterschappen zorgen met betrokken en deskundige mensen lokaal en regionaal
voor veilige dijken en voldoende schoon water.
 Hoogheemraadschap Rijnland (HHR) beheert ongeveer 450 kunstwerken, waarvan +/- 400 kleine en +/- 50 grote kunstwerken. De huidige PLC besturing in de kunstwerken van Rijnland is in een aantal gevallen verouderd, niet gestandaardiseerd en voldoet op veel aspecten niet meer aan de hedendaagse eisen. Om deze reden is Rijnland op zoek naar een nieuw PLC platform. Voor de aanbesteding voorziet HHR een verdeling van haar
kunstwerken in grofweg 2 groepen. De grotere kunstwerken (welk onder andere de boezemgemalen en de grotere vak gemalen bevat) en de kleinere kunstwerken (poldergemalen, stuwen, inlaten). De kleinere kunstwerken hebben maximaal 300 IO punten, bij de grotere kunstwerken ligt dit rond de 1000. Hierdoor dienen er dus ook twee verschillende type PLC’s ingezet te worden, welke wel op het zelfde platform, en met dezelfde standaard software, dienen te werken.

HHR wenst een nieuw PLC platform te selecteren voor zowel grote als kleine kunstwerken welke voldoet aan onze hedendaagse eisen en wensen, zoals opgenomen in het programma van Eisen en Wensen. Het doel van de opdracht is om een hoge beschikbaarheid van onze assets te garanderen door continuïteit aan te brengen in een nieuw PLC platform met een langdurige samenwerking met één leverancier. De scope van de aanbesteding betreft de selectie van een nieuw standaard PLC platform t.b.v. grote en kleine kunstwerken. De opdracht bestaat uit het op afroep leveren van de nieuwe generatie PLC hardware, MMI en IO kaarten, en bijbehorende besturingssoftware + onderhoud (licenties/updates/patches/support) gedurende de minimale technische levensduur van 15 jaar van de PLC.

HHR is voornemens om een langdurige samenwerking met één leverancier voor het nieuw te selecteren en te leveren PLC platform aan te gaan. Hierom kiest HHR met genoemde opties tot verlengen van twee maal vier jaar voor een maximale
duur van de raamovereenkomst voor levering van hardware van 12 jaar. Reden hiervoor is om binnen het totaal van alle kunstwerken zoveel mogelijk standaardisatie op het gebied van PLC platform te realiseren, waarbij het onduidelijk is wat de doorlooptijd van de vervanging en nieuwe leveringen van hardware voor de kunstwerken in de komende jaren is. Daarnaast dient HHR grote investeringen te verrichten voor het schrijven van software t.b.v. het nieuwe platform. Politieke besluitvorming en technologische ontwikkelingen bepalen de uiteindelijke levensduur van het nieuwe PLC platform.

Op basis van onze vervangingsstrategie en onderhoudsprojecten is de verwachte afname als volgt:
Tot het eind van 2022 verwachten wij tussen de 15-20, en daarna jaarlijks gemiddeld 20 PLC’s af te nemen.
De maximale opdrachtwaarde op basis van onderstaande te verwachten af te nemen PLC’s inclusief onderhoud en support tijdens de gehele duur van de raamovereenkomst bedraagt: €4.535.000,- op basis van: 230x PLC klein kunstwerk en
20x PLC groot kunstwerk. Deze aantallen zijn een indicatie.

Binnen de raamovereenkomst en bij de uitvoering van de verschillende nadere opdrachten zal door aanbesteder een leveranciersbeoordeling plaatsvinden. Het belangrijkste resultaat van leveranciersbeoordeling is een eenduidig beeld van
de geleverde prestaties tijdens en na afloop van een opdracht. Doordat een beter inzicht wordt verkregen in de prestatie kunnen mogelijke incidenten eerder worden gesignaleerd en escalaties worden voorkomen. Leveranciersbeoordelingen zullen als instrument dienen om zowel het opdrachtgeverschap als het opdrachtnemerschap te professionaliseren en daarmee:
• Bij te dragen aan een beter functionerende relatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.
• Miscommunicatie te voorkomen.
• Een klantgerichte opstelling van leverancier te versterken.

De opdracht wordt gegund op basis van het gunningcriterium “Economisch Meest Voordelige Inschrijving” (EMVI):
Beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *