Schagen gaat Hoebelaan herinrichten – Aanbestedingsnieuws

Schagen gaat Hoebelaan herinrichten

Schagen gaat de Hoebelaan en een gedeelte van de Jonkerstraat herinrichten. Daartoe was op 28 oktober een inloopavond met bewoners. Aanbestedingsnieuws vond het toevallig via de raadsinformatie. Daaruit bleek dat de aanbesteding nog in de pijplijn zit en een aannemer nog niet bekend is of op TenderNed staat. Iets voor lokale aannemers om in de gaten te houden, dus.

Op dit moment werkt Schagen volgens het bericht aan de voorbereiding van de herinrichting van de Hoebelaan en een deel van de Jonkerstraat. Deze straten worden ingericht als een 30 km zone. Het doel is een duurzame en veilige inrichting voor iedereen. Voorafgaand aan deze herinrichting vervangen de nutsbedrijven de kabels en leidingen.

Daarnaast worden er verschillende onderzoeken gedaan. Als deze onderzoeken klaar zijn, wordt het bestek opgesteld en wordt er via een aanbesteding een aannemer gekozen. De gemeente werkt samen met PWN en met Aliander gas. Zij verrichten werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting.

De gemeente maakt het gebied klimaatbestendig met aangepaste groenvakken en een verbeterde hemelwaterafvoer. De gemeente wil de gehele rijbaan, de parkeervakken en de trottoirs vernieuwen

Blijkens de meegegeven documentatie heeft HB Adviesbureau bestektekeningen opgesteld. We keken er even naar en de bermen blijken vooral uit gras te bestaan volgens het bijbehorende filmpje. Dat kan ook wel, maar dan heb je altijd mensen die daar ook gaan parkeren. En je kijkt steeds op auto’s uit, of je in een showroom woont.

Er is een simpele oplossing die ontbreekt in bijna elke herinrichting omdat de benodigde kennis niet is bij degene die de opdracht aanneemt. Struiken?  Schagen ligt aan de kust dus de duindoorn groeit er misschien wel. Of de duinroos, ruikt ook heel lekker.

Planning:

1e kwartaal 2022: Liander gas vervangt de leidingen.
2e kwartaal 2022: PWN vervangt de asbestcementleiding en Liander elektra vervangt de elektrakabel
2e kwartaal 2022: in aansluiting op de werkzaamheden van PWN, vervangen wij het riool.
Zodra de aannemer bekend is, starten de uitvoeringswerkzaamheden voor de herinrichting in het 2e kwartaal van 2022.

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/search/schagen

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *