Parkeersysteem parkeergarage centrum Schalkwijk Haarlem – Aanbestedingsnieuws

Parkeersysteem parkeergarage centrum Schalkwijk Haarlem

Bron: Google Streetview

Parkeergarage Floridastraat (Centrum Schalkwijk) is in eigendom van de gemeente Haarlem en Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Winkelcentrum Schalkwijk U.A. (CVvE). Opdrachtgever voor deze openbare aanbesteding is de gemeente Haarlem. De gemeente Haarlem wenst een overeenkomst af te sluiten voor de aanschaf van een parkeersysteem ten behoeve van de parkeergarage Floridastraat (Centrum Schalkwijk).   Deze overeenkomst wordt onder de algemene inkoopvoorwaarden van opdrachtgever afgesloten, waarbij de onderhoudsovereenkomst een looptijd kent van vijf jaar, met een aan de
opdrachtgever toekomende optie tot verlenging van maximaal vijf maal een  jaar. Deze overeenkomst kent de volgende onderdelen:
a. De levering en installatie van het parkeermanagementsysteem PMS;
b. De levering en installatie van de parkeerautoma(a)t(en) PA;
c. De levering en installatie van snelloopdeuren;
d. De opleiding voor beheer en onderhoud van de apparatuur;
e. Het onderhoud van de apparatuur na oplevering;
Na oplevering en acceptatie van het PMS en de PA draagt opdrachtgever aan de opdrachtnemer op om gedurende een periode van vijf jaren na oplevering van apparatuur in de parkeervoorziening het onderhoud uit te voeren, conform het PvE. De onderhoudsperiode wordt gerekend vanaf de feitelijke datum van oplevering en wordt geregeld in de separate onderhoudsovereenkomst.

Om de inschrijvers meer inzicht te geven in de opdracht is er gelegenheid de betreffende locatie te bezichtigen. Deze schouw zal plaats vinden op 15 november 2021 vanaf 15:00 uur. Per onderneming geldt een maximaal aantal van twee mensen. De opdrachtgever zal een rondleiding verzorgen. Indien u deze rondleiding wilt bijwonen, dient u dit uiterlijk 12 november
2021 17:00 kenbaar te maken bij de contactpersoon via www.TenderNed.nl. NDR: weer zo kort dag.

De gevolgde procedure is de openbare procedure. Gegund wordt er op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 11 november 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/243616

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *