RVB wil prijsloos aanbesteden Justitiëel Complex Vlissingen – Aanbestedingsnieuws

RVB wil prijsloos aanbesteden Justitiëel Complex Vlissingen

Voor de aanbesteding van het Justitieel Complex Vlissingen kiest het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een vernieuwende aanpak. In de aanbesteding vraagt het RVB nog geen ontwerp of prijzen voor het project. Het belangrijkste is een visie op de samenwerking en een plan van aanpak.

Het RVB legt het risico van dit grote Design Build en Maintain-project niet meteen bij de markt. Voor het JCV is ruim 287 miljoen euro gereserveerd.Dat bedrag kan hoger of lager uitvallen. Het RVB werkt in dit project met een uitgestelde prijsbepaling. Dat betekent dat in de aanbesteding het RVB uitdrukkelijk geen uitgewerkt en gedetailleerd ontwerpvoorstel vraagt.

Bron: Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Fyra#/media/File:Ansaldo_Breda_V250.JPG

Prijsloos aanbesteden is echter niet het enige opvallende aan het project. Opmerkelijk van het nieuw te bouwen Justitieel Complex Vlissingen (JCV) is detentie en rechtspraak op één locatie en dus de combinatie van een uitvoerende en en executieve taak, die omwille van de machtsbalans in een systeem van Montesquieu juist gescheiden zijn.

In de aanbesteding wordt gevraagd om een PI met het hoogste beveiligingsniveau van Nederland, met plek voor in totaal 216 gedetineerden. Daarnaast is er binnen het complex JCV een extra beveiligde zittingslocatie met overnachtingsmogelijkheden voor officieren van justitie en rechters.

Het RVB wil eerst in dialoog duidelijkheid krijgen over de visie van de bedrijven op de samenwerking, op basis waarvan de dialoog met maximaal drie partijen wordt voortgezet. Het RVB schenkt veel aandacht aan een rechtvaardige verdeling van risico’s. Daarvoor wil het RVB weten hoe een marktpartij het project wil gaan organiseren. Hoe past de aanpak binnen de gestelde uitgangspunten? Met welke architect wil een bedrijf gaan werken? En met welke beveiligingsadviseurs? Hoe wordt onderhoudskennis in het ontwerp betrokken? Hoe gaat de marktpartij het RVB ontzorgen? Met andere woorden: hoe gaat het bedrijf ervoor zorgen dat het project beheersbaar blijft in kwaliteit, geld en tijd.

Een belangrijk punt is het budget. Het RVB heeft het budget vastgesteld op basis van eenheidsprijzen voor de verschillende onderdelen. Dat kunnen prijzen zijn voor bekabeling of kubieke meters kantoorruimtes en zo verder. De vraag in de eerste fase zal zijn: herkennen de bedrijven zich in de eenheidsprijzen in combinatie met de gehanteerde uitgangpunten? Kunnen die omlaag? Of moeten ze omhoog? Het RVB wil een eerlijke prijs bieden voor eerlijk werk. In de aanbesteding toetsen de marktpartij en het RVB daarvoor samen de eenheidsprijzen en de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het budget. Aanpassing van het budget kan – binnen de afgesproken regels – ook na gunning. Eenheidsprijzen kunnen naar boven of beneden worden bijgesteld als na de gunning blijkt dat de gehanteerde uitgangspunten onjuist zijn. Een indexeringsregeling wordt toegepast om de onzekerheid van prijzen van grondstoffen gezamenlijk te delen.

Het project bevat een onderdeel – de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) – dat geheim is. Na gunning zal het geheim-verklaarde gedeelte van het project gedeeld worden met de opdrachtnemer. Vervolgens kan de opdrachtnemer met het ontwerpproces beginnen voor het JCV. De planning is dat het JCV in 2030 in gebruik zal worden genomen.

Zie ook:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *