BHV app (heraanbesteding) Stichting ROC Midden Nederland – Aanbestedingsnieuws

BHV app (heraanbesteding) Stichting ROC Midden Nederland

Illlustratie: pixabay.com

De opdracht voor de (her)aanbesteding van de BHV app kan als volgt worden beschreven:
Uit de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), rondgang en gesprekken op locaties is geconstateerd dat:
• Er niet voldoende inzicht is in het aantal aanwezige BHV-ers gedurende de dag op de diverse locaties.
• Het proces van oproepen, bereikbaarheid en communicatie BHV-ers verbeterd kan worden.
• De wens en noodzaak voor een goed BHV oproepsysteem is aanwezig en het huidige hybride werken draagt hieraan bij.

Bij een incident of calamiteit is het van groot belang voor de receptie, hoofd BHV en/of ploegleider om te weten wie van de BHV-ers aanwezig zijn en ingezet kunnen worden. Zodat er snel en adequaat gehandeld kan worden om ernstiger te voorkomen. Volgens de Arbowet dien je als werkgever te beschikken over een adequate BHV organisatie met voldoende en gekwalificeerde BHV-ers alsmede bijbehorende materialen, middelen en organisatie. Tijdens het werk dient er altijd een voldoende aantal BHV-ers aanwezig te zijn. Op dit moment is dit overzicht onvoldoende aanwezig bij ons. Een BHV app zou hiervoor een goed hulpmiddel kunnen zijn.

Het doel van deze opdracht is het afsluiten van een contract met een leverancier waarmee door middel van een app voorzien wordt in de aanwezigheid en communicatie rondom BHV. De gewenste situatie wordt gevormd door het verschaffen van real time inzicht op de locaties in de aanwezigheid van BHV-ers door middel van een BHV app. Bij incidenten en calamiteiten op de locatie moet het mogelijk zijn om de beschikbare BHV-ers op te roepen en in te zetten. De overall communicatie binnen de BHV-organisatie moet daarmee effectiever en professioneler georganiseerd worden. De BHV app zal een verplichting
worden voor de BHV-ers om te installeren en te gebruiken. De app moet op een telefoon geïnstalleerd worden (Android). Dit is een voorwaarde voor succesvolle BHV organisatie. De tablets en Android telefoons waarop de BHV app geïnstalleerd wordt, worden door ROC MN aangeschaft en onderhouden. De BHV app zal door ca. 450 gebruikers verspreid over 16 locaties gebruikt gaan worden. Aan deze aantallen kunnen geen rechten worden ontleend.

De aanbesteding moet leiden tot een overeenkomst met één opdrachtnemer voor een periode van drie jaar, waarna er nog een verlenging van twee jaar en één  jaar kan plaatsvinden. Aanbesteder streeft er naar deze overeenkomst op 1 december 2023 in te laten gaan. De overeenkomst is in deze periode tussentijds te beëindigen met een opzegtermijn van zes maanden. Het gunningscriterium bij deze opdracht is de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned woensdag 5 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/303182

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 6 juli 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *