Schoonmaak en aanverwante diensten Oekraïne-opvanglocaties Hilversum – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaak en aanverwante diensten Oekraïne-opvanglocaties Hilversum

Foto: pixabay.com

De gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de realisatie van noodopvangplekken voor ontheemden uit Oekraïne. De gemeente Hilversum levert een bijdrage aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen, zoals door het Rijk aan de gemeente is opgedragen. Vanaf half maart 2022 is er tijdelijke opvang geregeld voor Oekraïense vluchtelingen op de noodopvanglocatie aan de Heuvellaan, het voormalig VARA pand. De noodopvang aan de Heuvellaan is ingericht voor één jaar. De situatie in  Oekraïne is en blijft onzeker. Dagelijks komen er nog steeds veel vluchtelingen uit Oekraïne. Daarom zijn er in de regio meer locaties nodig om deze mensen op te vangen. In de afgelopen periode is onderzocht welke locaties geschikt zijn voor de tijdelijke opvang op korte termijn en de middellange termijn. Voor de korte termijn is de locatie gevonden in het voormalig
kantoorpand aan de Anton Philipsweg 1 te Hilversum. Het terrein aan de Anton Philipsweg waar de Philipsgebouwen staan, is woningbouwlocatie en eigendom van een ontwikkelaar. Het is de bedoeling dat deze plek voor maximaal drie jaar ingezet
wordt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit wordt gezien als crisisopvang. Deze opvang wordt niet verlengd. Het huurcontract eindigt van rechtswege na drie jaar. De eigenaar heeft aangegeven de locatie niet langer dan die drie jaar beschikbaar te stellen voor de opvang van 500 Oekraïense vluchtelingen. Dit ook om door te kunnen gaan met de herontwikkeling van het gebied. Het pand aan Thebe 22 betreft een kantoorlocatie die door de gemeente voor een periode van vijf jaar is gehuurd om te transformeren tot en in te zetten voor vluchtelingenopvang. Na afloop van deze periode zal het pand weer opgeleverd worden aan de eigenaar, waarna het weer als kantoorlocatie zal worden ingezet. Het pand biedt ruimte voor ca. 500 Oekraïense vluchtelingen en is opgebouwd als een semi-zelfstandig woonconcept: de slaapvertrekken zijn de leefruimten voor de bewoners waar zij zelfstandig kunnen koken en verblijven. Sanitaire voorzieningen zijn gemeenschappelijk,
alsook een deel van de ruimten welke ingericht zijn als gemeenschappelijke woon- en/of studeerkamers. De centrale hal bij de hoofdentree is tevens gemeenschappelijk. Op de begane grond is ruimte voor een school ingericht, welke een zelfstandige entree heeft en fysiek volledig is afgescheiden van woondeel. De buitenruimte aan de voorzijde van het pand is ingericht als
recreatieve buitenruimte voor de bewoners. De achterzijde doet dienst als schoolplein, echter zal deze functie in 2024 zich verplaatsen naar de voorzijde, waarbij die laatste dan gesplitst zal worden en een deel door de school gebruikt zal worden.

De opdracht betreft schoonmaakonderhoud, glasbewassing, sanitaire voorzieningen en afvalverwijdering op de vluchtelingen-opvanglocaties aan de Anton Philipsweg 3 en Thebe 22 in Hilversum. Mogelijk nieuwe opvanglocaties kunnen ook onder deze overeenkomst gevoegd worden. Verder relevante uitgangspunten van de huidige opvanglocatie:
• Persoonlijke woonruimten op beide locaties worden door de bewoners zelf schoongemaakt.
• Woonruimten op beide locaties worden incidenteel op afroep twee keer per jaar( bij wijziging van bewoners of tussentijdse opleverschoonmaak) wel gereinigd door opdrachtnemer.
• Het gaat met name om het schoonhouden van sanitair, verkeersruimten, kantoren en ontmoetingsruimten.
• De opvanglocaties hebben een andere bestemming gehad en zijn met minimale middelen omgevormd tot een goede opvanglocatie voor vluchtelingen. Dit betekent onder andere dat de vloerbedekking verouderd kan zijn en meer vlekken heeft dan gangbaar is in een kantooromgeving.
• De stroomvoorziening op locatie Philips is zeer beperkt. Hetgeen nu aanwezig is mag gebruikt worden. Het is niet toegestaan om extra stroom te gebruiken.
• Er is zijn op beide locaties werk en opslagruimten beschikbaar voor het werkmaterieel.
• Op beide locaties zijn centrale afvalverzamelplaatsen, op Thebe is deze gesitueerd in de parkeergarage op kelderniveau en op de Philipslocatie is deze gesitueerd op het buitenterrein en goed bereikbaar.
• Er dient meegedacht te worden over het scheiden aan de bron, in woonruimten.
• Voor glasbewassing buiten is op locatie Thebe en glaswasinstallatie, op locatie Philips niet en moet dit met behulp van een hoogwerker gedaan worden.
• Er dient rekening gehouden qua service en bevoorrading van sanitaire voorzieningen dat locaties 24/7, 365 dagen per jaar bewoond zijn.

Aanbestedende dienst beoogt één raamovereenkomst aan te gaan met drie opdrachtnemers voor de duur van twee jaar met de eenzijdige optie voor aanbestedende dienst tot verlenging van tweemaal een periode van één jaar. De beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst is 1 januari 2024. . Gunning zal geschieden aan drie inschrijvers met de economisch meest
voordelige inschrijving die door de Aanbestedende dienst wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Er wordt een openbare procedure gevolgd en er is een schouw op 10 juli 2023. Inschrijvers worden in de gelegenheid gesteld om  een rondleiding op de opvanglocaties bij te wonen. Per inschrijver mogen er maximaal twee personen bij de rondleiding aanwezig zijn. Aanmelding voor de rondleiding is uiterlijk 7 juli 2023, 16.00u via de berichtenmodule op Tenderned.
De rondleiding staat gepland op maandag 10 juli 2023 met de volgende tijden: 10:00 uur: ontvangst op de Philipslocatie.

Bron: Tenderned woensdag 5 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/302860

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 6 juli 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *