Roosterplanning systeem Veiligheidsregio Kennemerland – Aanbestedingsnieuws

Roosterplanning systeem Veiligheidsregio Kennemerland

De huidige overeenkomst voor een roosterplanningsysteem met de firma Intus kan niet kan worden verlengd na 31 maart 2024. Daarom zoekt de VRK een opdrachtnemer voor de levering, implementatie en beheer van een roosterplanningsysteem volgens het SaaS-principe met bijbehorende dienstverlening. Van het huidige systeem maken gemiddeld ongeveer 750 personen gebruik (dit kan fluctueren, bijvoorbeeld door de uitbraak van een epidemie). De volgende organisatieonderdelen maken gebruik van een roosterplanningsysteem of gaan dit in de nabije toekomst doen.

Brandweer

De brandweer gebruikt op dit moment het roosterplanningsysteem voor het plannen van medewerkers over diverse functies waaronder 24-uursmedewerkers combimedewerkers, vrijwilligers en staf. In totaal zijn dit ongeveer 400 medewerkers.

Ambulancezorg/MKA 

 De Ambulancezorg/Meldkamer Ambulancezorg  gebruikt op dit moment het roosterplanningsysteem voor het plannen van de ambulancezorgprofessionals (rijdende dienst) en de aanname- en uitgiftecentralisten op de Meldkamer Ambulancezorg. Dit betreft plm. 180 medewerkers

IZB

De afdeling Infectieziektebestrijding maakte ten tijde van de corona-epidemie gebruik van een roosterplanningsysteem om alle (tijdelijke) medewerkers in te plannen in de rol in de epidemiebestrijding. Momenteel zijn er weinig mensen die namens IZB worden ingeroosterd.

 JGZ

De afdeling Jeugdgezondheidszorg is van plan  om mensen te gaan inroosteren in een roosterplanningssysteem. Het gaat om plusminus 140 medewerkers. Dit betreft onder andere artsen, verpleegkundigen en doktersassistenten die op de diverse locaties binnen de regio’s werkzaam zijn.

Het doel van deze aanbesteding is om een overeenkomst te sluiten met één opdrachtnemer. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van twee jaar. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2024. De aanbestedende dienst heeft de mogelijkheid om de 0vereenkomst zes keer onder dezelfde voorwaarden te verlengen met een periode van één jaarDe aanbestedende dienst streeft ernaar de opdracht op 1 december 2023 (definitief) te hebben gegund. Ingangsdatum voor de overeenkomst is voorzien op 1 januari 2024. Per 1 juli 2024 dient het nieuwe systeem in productie genomen te kunnen worden (livegang). De raming van de Opdracht is ongeveer €150.000,- tot €200.000,- voor een contract voor twee jaar exclusief BTW. De genoemde aantallen zijn indicatief. Gunning van de opdracht vindt plaats op basis van het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

 

Bron: Tenderned donderdag 3 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/306582

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 4 augustus 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *