Reinigen civiele (monumentale) kunstwerken Hoorn – Aanbestedingsnieuws

Reinigen civiele (monumentale) kunstwerken Hoorn

Foto: © Gemeente Hoorn

Aanleiding voor deze aanbesteding van de gemeente Hoorn is het aflopen van de huidige overeenkomst op 31 december 2023.
Het doel van de aanbestedingsprocedure is om met één inschrijver een raamovereenkomst te sluiten voor het uitvoeren van nadere opdrachten. De doelstellingen van de opdracht zijn:
• Het reinigen van de civiele (monumentale) kunstwerken binnen gemeente Hoorn.
• Het langdurig behouden van de objecten.

De kritische succesfactoren van de opdracht zijn:
• Geen schade aan objecten.
• Een professionele zorgvuldige uitvoering en werkwijze.
• Uitvoering met aandacht voor de omgeving.

In het Programma van Eisen en bijlagen vindt u meer informatie over de eisen die Hoorn aan de uitvoering van de Opdracht stelt. De opdracht heeft een begrote waarde van maximaal €80.000,- per jaar, exclusief btw. Let op: dit is een raming; u kunt hier geen rechten aan ontlenen. De looptijd van de opdracht is twee jaar. De overeenkomst kan worden verlengd met twee keer één jaar. De geplande ingangsdatum is 1 januari 2024. Hoorn gunt  de opdracht aan de inschrijver die inschrijft met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 3 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/306571

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 4 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *