Rijkswaterstaat publiceert aangepaste D&C contracten – Aanbestedingsnieuws

Rijkswaterstaat publiceert aangepaste D&C contracten

De modeldocumenten voor het aanbesteden van Design & Construct-contracten (D&C) zijn aangepast. De nieuwe versies van het aanmeldings- en selectiedocument en het inschrijvings- en beoordelingsdocument staan op de website van Rijkswaterstaat. In de nieuwe versies van de modeldocumenten voor het aanbesteden van D&C-contracten zijn verschillende aanpassingen doorgevoerd. Dat is vanwege de model K-verklaring en daarnaast om aan te sluiten bij de laatste versie van het handboek CO2-Prestatieladder.

Ook zijn nog een aantal kleinere wijzigingen doorgevoerd in de eisen die Rijkswaterstaat stelt aan de elektronische ondertekening van documenten die marktpartijen bij een aanmelding of inschrijving moeten indienen. Zo is een gewaarmerkte elektronische handtekening onder documenten van derden (onderaannemers) niet langer noodzakelijk, maar kunnen ondernemingen volstaan met het originele, met de hand ondertekende document. Bovendien is het sinds de invoering van nieuwe Europese regelgeving mogelijk om rechtsgeldig te ondertekenen met een zogenoemde ‘geavanceerde elektronische handtekening gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat’. De modeldocumenten zijn gebaseerd op het ARW 2016 en de herziene Aanbestedingswet 2012.

©ZaZ 2017
De modeldocumenten zijn standaard documenten die Rijkswaterstaat voor meerdere inkooptrajecten kan gebruiken. Afhankelijk van de inkoop en de projectspecifieke keuzes selecteert Rijkswaterstaat in de aanbestedingsdocumenten de toepasselijk teksten. Deze worden in het aanbestedingsdossier van het desbetreffende project opgenomen. Niet alle teksten uit de modeldocumenten komen dus altijd in het aanbestedingsdossier. Vervolgens vult Rijskwaterstaat de modeldocumenten aan voor de projectspecifieke situaties om tot een volledig aanbestedingsdossier te komen.

D&C Contracten

Bij een D&C-contract is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om te bepalen welke werkzaamheden hij moet verrichten om de opdracht uit te voeren. Rijkswaterstaat vindt sommige werkzaamheden zo belangrijk dat daar eisen aan worden gesteld in het contractdocument Vraagspecificatie Proces.

Rijkswaterstaat gaat daar wel terughoudend mee om. We verwachten dat de opdrachtnemer:

  • als deskundig projectmanager het project beheerst
  • kwaliteitsmanagement toepast op grond van zijn NEN-EN-ISO-9001 certificaat
Links

Het standaard D&C-contract is gebaseerd op de UAV-GC 2005. Het aanbestedingsdossier bestaat uit een aantal belangrijke modeldocumenten:

Aanmeldings- & selectiedocument niet-openbare procedure – 15 oktober 2017
pdf 195 kB / oktober 2017
Inschrijvings- & beoordelingsdocument niet-openbare procedure – 15 oktober 2017
pdf 268 kB / oktober 2017
Inschrijvings- & beoordelingsdocument openbare procedure – 15 oktober 2017
pdf 288 kB / oktober 2017
Basisovereenkomst – 1 juni 2017
pdf 123 kB / mei 2017
Vraagspecificatie Eisen – 1 juni 2017
pdf 182 kB / mei 2017
Vraagspecificatie Proces – 1 juni 2017
pdf 562 kB / mei 2017
Annexen bij de Vraagspecificatie – 1 juni 2017
pdf 260 kB / mei 2017

Bron: Rijkswaterstaat, 14 november 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *